Verbod op 2 soorten rondhout per 1 december
19 Nov, 13:23
foto
Twee soorten rondhout zullen per 1 december niet meer worden geëxporteerd.


Vanaf 1 december zal export van rondhout van twee meest gevraagde houtsoorten worden verboden. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Transport zal nog vaststellen om welke twee houtsoorten het gaat. Er is een lijst gemaakt van tien houtsoorten, waaruit de keuze gemaakt zal worden. Ook zal de fiscale waarde voor rondhout vanaf de komende maand worden verhoogd. Op de export van gezaagd hout komt er geen beperking. Deze besluiten zijn genomen tijdens een vergadering die de bewindsman heeft gehouden met de totale houtsector afgelopen vrijdag.

Exporteurs, concessiehouders, transporteurs, vertegenwoordigers van houtzagerijen en Stichting Bosbeheer en Bostoezicht waren aanwezig op de vergadering. Zij hebben aangegeven met welke problemen te ze kampen hebben. Naar voren werd gebracht dat de prijs van hout niet is gestegen door export van rondhout maar door de koers die de lucht in is gegaan. Ook werd aangevoerd dat bij verzagen van hout veel verlies wordt geleden. Het is ook moeilijk voor ondernemers in de sector om leningen te krijgen van lokale banken voor investeringen.

Minister Welzijn om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat bij verwerking van rondhout er arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Voorkomen moet worden dat zagerijen sluiten omdat bepaalde houtsoorten niet te verkrijgen zijn. De bewindsman benadrukt dat de sector moet worden versterkt, waarvoor de medewerking van alle betrokkenen nodig zijn. Ook al zal de prijs van hout niet meteen dalen, maar het is volgens Welzijn belangrijk om maatregelen te nemen voor een duurzame oplossing.

De ondernemers klaagden erover dat er geen bemoedigingsbeleid is vanuit de overheid. De minister heeft de sector erop gewezen dat er nu reeds mogelijkheden zijn om vrijstelling te krijgen voor import van kapitaalgoederen die bestemd zijn voor productie. Welzijn is bereid samen met de ondernemers te kijken naar de problemen die in de praktijk worden ondervonden, zodat deze opgelost kunnen worden.