SZF en RGD zullen intensief samenwerken voor betere zorg
18 Nov, 12:33
foto
Edwin Noordzee, waarnemend directeur RGD en SZF-topman Rick Kromodihardjo ondertekenen het document voor verbreding en verdieping van de samenwerking.


De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) en de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zullen hun reeds dertien jaar bestaande samenwerking verbreden en verdiepen. Hiertoe is vrijdag een memorandum of understanding getekend tussen SZF-directeur Rick Kromodihardjo en de waarnemend directeur van RGD, Edwin Noordzee. De samenwerking wordt verbreed met een meer aan de tijd aangepaste opzet.

De twee werkarmen van het ministerie van Volksgezondheid, SZF als financier van de zorg en de RGD als de aanbieder van primaire zorg, hebben besloten om binnen de primaire gezondheidszorg met alle aan hun ten dienste staande middelen, van grotere betekenis te zijn voor de samenleving. Dit voornemen van de RGD en het SZF sluit goed aan bij de rede die president Desi Bouterse onlangs heeft gehouden in De Nationale Assemblee bij het onderdeel van de aanpak van de nationale gezondheidszorg, stellen de dienstverleners.

De dertien jaar bestaande mantelovereenkomst tussen SZF en RGD zal diepgaand geëvalueerd worden. Partijen willen als voorbeeld gesteld worden voor wat betreft het bieden van primaire gezondheidszorg aan de totale samenleving. "Het is immers genoegzaam bewezen dat investeren in de primaire zorg tot resultaat zal hebben dat de (financiële) druk op de curatieve zorg verminderd wordt. De nadruk zal gelegd worden op het bewust maken van de burgers om preventief te handelen en zodanige voorzieningen te treffen zodat het ziek worden, wat een ongemak is voor de mens, wordt geminimaliseerd." Ook op het gebied van moeder en kindzorg inclusief Family planning zal maximale investering gepleegd worden. Hierdoor zal een goede basis worden gelegd voor het tot stand brengen van een gezonde samenleving. Via permanente educatie zal bewerkstelligd worden dat het bereikte niveau binnen deze bewustwording, gehandhaafd wordt. Om dit te realiseren zullen partijen zich maximaal toeleggen op het verder vergemakkelijken van de toegankelijkheid tot en de kwaliteit en de beschikbaarheid van de primaire gezondheidszorg.

Met de intensiveren van de samenwerking staat het nationaal belang voorop, waarbij de dienstbaarheid op het vlak van gezondheidszorg tot uitdrukking komt. Hierbij zal het wederzijdse belang worden gerespecteerd.