Dodson wacht op reactie organen DOE
18 Nov 2017, 06:42
foto
Regilio Dodson


Regilio Dodson (minister van Natuurlijke Hulpbronnen) wacht op het antwoord van de commissie 'Ethiek en Integriteit' en de Adviesraad van DOE over zijn royement. Dodson hoopt dat de structuren van de partij ook opheldering zullen vragen tijdens een spoedcongres die de partij vanavond houdt. Dodson benadrukt tegenover Starnieuws dat het bestuur hem geroyeerd heeft zonder de wegen die aangegeven zijn in de statuten te bewandelen.

"In de periode waarop ik mij zou hebben moeten verweren, was ik op dienstreis en kon derhalve niet in gaan op het verzoek tot verweer binnen de gestelde periode. Na terugkomst ontving ik de brief waarin mij het royement werd aangezegd", heeft Dodson meegedeeld aan de Adviesraad en de commissie 'Ethiek en Integriteit'.

Dodson denkt niet dat conform de statuten aan het partijcongres een advies is uitgebracht over het besluit tot royement zonder hem te horen. Hij wil alsnog worden gehoord door de structuren. Dodson vindt dat hij uit rancune door het hoofdbestuur is geroyeerd op gronden die niet legitiem zijn. Over het beleid is hij als minister verantwoording verschuldigd aan de president van de republiek Suriname en niet aan het partijbestuur.

Verschillende organen van de partij zijn volgens Dodson niet in tact. Een geschillencommissie wordt pas vanavond op de spoed partijcongres benoemd. Hij wacht een reactie van de twee organen af. Indien er geen correctie plaatsvindt en de juiste wegen worden bewandeld, zal Dodson andere stappen ondernemen tegen het hoofdbestuur. De gang naar de rechter sluit hij niet uit.