Bond van Milieu-inspecteurs gaat toch in actie
16 Nov, 12:53
foto
Minister Patrick Pengel in gesprek met de Bond van Milieu-inspecteurs. (Foto: Raoul Lith)


De algemene ledenvergadering van de Bond van Milieu-inspecteurs heeft het voorstel van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid afgewezen. De bond blijft tot eind van de maand het actiemodel volgen, waarbij er tot 11 uur zal worden gewerkt. Dit deelt bondsvoorzitter David Bakker mee aan Starnieuws.

Minister Pengel heeft vanmorgen de milieu-inspecteurs bij het Openbare Gezondheidszorg (BOG) toegesproken. Hij heeft enkele toezeggingen gedaan en vroeg een week om zaken concreet te presenteren. Hij zal maandag ook voorstellen voorleggen aan de Raad van Ministers. De minister erkent dat het BOG bijzonder belangrijk werk verricht en hierin geen stagnatie mag komen. Hij beloofde zich sterk te maken om middelen vrij te maken.

De bond wil een toezegging van de regering hebben omdat de minister van Volksgezondheid ook afhankelijk is van zijn collega van Financiën. De bond vindt dat voor het BOG zo snel mogelijk met een concreet plan van aanpak komt. Zo kan het niet verder. Pengel heeft de bond aangegeven dat er geen conflict is met BOG en de regering. De actie is volgens hem niet terecht.