EBS stapje verwijderd van productietarget
16 Nov, 21:42
foto
Een beeld van de gerealiseerde aansluitingen in de afgelopen vijf jaren. (Bron: EBS)


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is hard op weg haar achterstand in aansluitingen in te lopen. Het bedrijf wil dit jaar 9.000 aansluitingen realiseren. Tot nog toe zijn 8.109 van het streefcijfer gehaald.

Het energiebedrijf zegt dat het aansluitproces in de afgelopen maanden is verbeterd, terwijl de aanschaf van materiaal is georganiseerd waardoor er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er geen onnodige financiële druk komt. Het inzetten van extra resources en het clusteren van werkopdrachten heeft volgens het bedrijf geleid tot verhoogde uitvoeringscapaciteit.

Zo worden aansluitingen nu onderverdeeld in direct uitvoerbare gevallen en voorzieningsgevallen. Aansluitingen waarbij er geen netvoorzieningen moeten worden getroffen, zijn nu binnen maximaal twee weken afgerond, stelt de EBS. Bij voorzieningsgevallen duurt het wat langer, omdat het bedrijf kampt met een tekort aan werkkapitaal. Waar transformatoren moeten worden geplaatst of een netuitbreiding moet worden gepleegd, “liggen de aansluittarieven ver beneden de reële kosten.” Gemiddeld kost een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de US$ 10.000, terwijl de klant ongeveer 20 procent van dit bedrag betaalt. Het bedrijf moet dan inkomen met het verschil. De gebrekkige beschikbare gelden en een schaarste op de valutamarkt, maken dat dit soort aansluitingen langer duren.

In vergelijking met voorgaande jaren is tot nog toe bijna het dubbele van de jaarproductie gerealiseerd, ondanks de schaarse financiële middelen, zegt het bedrijf. Dit resultaat is mede mogelijk geweest door besparingen die in de hele onderneming zijn doorgevoerd en de inzet van alle afdelingen.