Intermed Caribe adopteert toilettengroep Sana Budaya
16 Nov 2017, 09:57
foto
Graciella Wongsoredjo van Intermed Caribe (links) en Cheryl Moentari van VHJI bij de oplevering van de gerenoveerde toiletten.


De vele bezoekers van Sana Budaya kunnen voortaan gebruik maken van goede, hygiënische toiletten, wat hun eigen en de openbare gezondheid ten goede komt. Cheryl Moentari sprak namens het bestuur van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) haar dank uit aan Intermed Caribe voor het adopteren van de toilettengroep. De gerenoveerde toilettengroep is woensdag opgeleverd.

Eerder is een aantal scholen, alsook de openbare toilettengroepen aan de Waterkant en te Nieuw-Amsterdam opgeknapt. “We vinden het erg belangrijk om bij het adopteren van toilettengroepen ook een culturele organisatie mee te nemen”, zegt Graciella Wongsoredjo, Business Unit Manager van Intermed Caribe.
De kosten voor de renovatie en het voorzien van de toilettengroep van gesloten handhygiënesystemen bestaande uit dispensers, zeep, toiletpapier en handpapier zijn voor rekening van Intermed Caribe. Deze onderneming voert vanaf 2015 samen met partners zoals het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), de Regionale Gezondheidsdienst, de districtscommissariaten van Paramaribo en voedseltechnoloog Ricky Stutgard een handen wassen programma uit ter vergroting van de bewustwording over het belang van een goede handhygiëne.

Milieu-inspecteur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), Figuera Hardley, was ook aanwezig bij de oplevering. Zij deelde mee dat het BOG op scholen de voorlichting opgevoerd heeft over het belang van goede hygiëne. Zij wees op het belang van schone toiletten voor de openbare gezondheidszorg.

Stutgard merkte op dat mensen misschien nog niet direct inzien hoe belangrijk het werk is dat Intermed Caribe verricht. Dankzij het handen wassen programma wordt een bijdrage geleverd aan een grotere bewustwording over het belang van een goede hygiëne. Ook wordt met het creëren van hygiënefaciliteiten bijgedragen aan het tegengaan van infectieziekten. Stutgard merkte op dat aan het begin van de vorige eeuw infectieziekten doodsoorzaak nummer 1 waren. Het aantrekken van schoenen en de introductie van de wc zijn enkele zaken die ervoor hebben gezorgd dat infectieziekten minder kans kregen. “En door steeds meer toilettengroepen, vooral op plaatsen waar veel mensen bijeenkomen, helpen we om infectieziekten terug te dringen. Ik ben blij om partner van deze organisatie te zijn”, zei Stutgard.

Yvonne Vrede, secretaris van het districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost, stelde voor om bijvoorbeeld ook de klanten van de worstverkopers, die aan de voorkant van het terrein hun waren verkopen, tegen een minimale vergoeding gebruik te laten maken van de toiletten.