Voorzitter DNA: volgend jaar hopelijk goede wet btw
15 Nov 2017, 00:53
foto
Roy Shyamnarain, voorzitter van de SFB (m), overhandigt het verslag van het Belastingseminar 2017 aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons


DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft maandag het verslag en de conclusies en aanbevelingen van het Belastingseminar 2017 ontvangen van het bestuur van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB). Zij heeft actief deelgenomen aan het seminar en gaf aan blij te zijn met het initiatief van de SFB. "Met alle input uit de gemeenschap kunnen we tegen eind volgend jaar een goede btw-wet hebben."

Geerlings-Simons zegt dat DNA nog geen ontwerpwet btw voor behandeling heeft ontvangen. Maar zij hoopt dat, als het ontwerp eenmaal bij DNA is, de btw-wet er ook spoedig zal zijn. “Ik heb veel geleerd uit de inleidingen en de paneldiscussie. Ik verwacht dat de conclusies en aanbevelingen hiervan een nuttige bijdrage zullen zijn voor de komende discussie in DNA over invoering van de btw (belasting toegevoegde waarde, red.)."

De SFB heeft dit seminar op 20 oktober gehouden in Ballroom Royal Torarica rond het thema ‘Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling’. Daarbij zijn twee inleidingen en een paneldiscussie gehouden over de invoering van de btw.

Gelijk na de aanbieding aan de DNA-voorzitter, werd het verslag ook bezorgd bij minister Gilmore Hoefdraad van Financiën, minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, de Staatsraad en het management van de Belastingdienst.

Bij de aanbieding aan Geerlings-Simons zei Roy Shyamnarain, voorzitter van de SFB, dat de SFB de actieve participatie van de DNA-voorzitter en een aantal DNA leden in het gehouden seminar zeer op prijs heeft gesteld. Mede daardoor kon het seminar voldoen aan het doel dat de SFB hiermee voor ogen heeft gehad, namelijk het bieden van een forum aan stakeholders, voor een vruchtbare discussie over de belastingheffing in Suriname in het algemeen, en over de invoering van de btw in het bijzonder, zegt het bestuur van de SFB.

U kunt het verslag van het Belastingseminar 2017 hier lezen
pdf-icon.gif SFB_Verslag_SFB_seminar_Final_20171113.pdf