Capaciteitsversterking voor bestuursdiensten
15 Nov 2017, 04:36
foto
De ambtenaren van de bestuursdiensten van Boven Saramacca en Boven Suriname poseren na de training net hun certificaat.


De capaciteitsversterking van de bestuursdiensten van Boven Suriname en Boven Saramacca staat op de agenda van de districtscommissaris van het districtsresort Boven Saramacca, Yvonne Pinas. In dit kader is er van 10 - 12 november 2017, een driedaags trainingsweekend georganiseerd te Atjoni. 32 bestuursambtenaren van de commissariaten hebben aan deze training deelgenomen.

Pinas is ook waarnemer van Boven Suriname. Zij heeft samen met het Kennis en Expertisecentrum Suriname, KES, het initiatief genomen te werken aan de capaciteitsversterking. Robby Rijssel van het KES was de trainer en facilitator. Pinas legde tijdens de opening van de training de nadruk op het belang van de ontwikkeling van de gebieden en de rol van de bestuursdienst. “Wij moeten werken aan de opbouw en ontwikkeling van de ressorten. Dit kunnen we alleen bereiken door samen te werken en te werken aan onze eigen persoonlijke ontwikkeling”, zei ze.

Op de tweede dag is een intensief en gevarieerd programma afgewerkt. De dag begon met een wandeling door Pokigron en Atjoni, waarbij gekeken is naar de woon- en leefomstandigheid van de mensen, de economische bedrijvigheid, faciliteiten, accommodatie en de natuurlijke omgeving. De knelpunten en positieve zaken zijn op deze wijze geïnventariseerd.

Onderwerpen zoals toekomstvisie, persoonlijk leiderschap en leiderschap in zijn algemeenheid, kwamen ook aan de orde. Er was bijzondere aandacht voor de samenwerking en het werken als een team. De dag is afgesloten met het thema ‘Effectief communiceren en rapporteren’. De derde dag zijn er door beide ressorten presentaties gehouden over hun districtsresort en de kroonjuwelen die ze hebben en die graag verder tot ontwikkeling willen brengen.

Voor veel bestuursambtenaren was het de eerste keer dat zij zo’n training hebben gevolgd. De deelnemers kregen bij afsluiting een certificaat. Het ligt in de bedoeling, begin volgend jaar een terugkomdag te houden, zegt het KES in een persbericht.