Infosessie over geweldsvormen voor jeugd Coronie
15 Nov 2017, 02:47
foto
De interactieve sessie over vormen van geweld voor basis- en voj-leerlingen van Coronie. (Foto: NII)


Kinderen van stad en district krijgen binnen het project Mi Sa Taki informatie over hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen verschillende vormen van geweld. Afgelopen vrijdag is voor leerlingen van basis– en voj-scholen in het gebouw van het Burgerinformatiecentrum te Coronie een infosessie gehouden. Het project wordt door het ministerie van Justitie en Politie met de afdeling Meldpunt Kinderbescherming uitgevoerd, zegt het Nationaal Informatie Centrum (NII).

Het kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef, Stichting Mati Fu Tego en andere stakeholders hebben ook hun bijdrage verleend bij uitvoering van het project, dat is gestart op 31 maart van dit jaar. De kinderen worden bewust gemaakt over manieren om gevaar het snelst te kunnen signaleren en te melden aan de politie of het meldpunt.

De coördinator Meldpunten Kinderbescherming, Richelle Phoelsingh, geeft aan
dat jongeren vaak bang zijn om hun mening of gevoel over dit onderwerp te uiten. “Ze worden meestal bang gemaakt of bedreigd, waardoor ze dichtklappen. Dit project moet ze bewegen om te praten over hun gevoelens”, stelt Phoelsingh. Voorzitter van Stichting Mati Fu Tego, Marijke Cairo, ging in op haar ervaring met kinderen en ouders als counselor. Ze wees hen op hun rechten en plichten, verwaarlozing van kinderen en het maken en verspreiden van porno op sociale media.

Hoofdinspecteur van Politie Judith Dragtenstein en brigadier van Politie, Milton Bisschop, vertegenwoordigden de Dienst Jeugdzaken. Zij gingen uitgebreid in op de de verantwoordelijkheid van de ouders, gevolgen van drugsgebruik, ontvoering, seksueel gebruik, jeugdprostitutie, misbruik van sociaal media en diefstal. De kinderen werden middels korte filmpjes ingelicht over deze onderwerpen.

De infosessie was interactief; de jongeren werden in de gelegenheid gesteld om hun eigen ervaring met betrekking tot de onderwerpen te geven en zoveel mogelijk vragen te stellen. De flinke sprekers kregen een presentje van de organisatie. Na de sessie met de kinderen, was er ook een ontmoeting met ouders, waarbij de zaken die de kinderen hebben aangehaald, zijn besproken, meldt het NII.