Weer ongeregeldheden bij vissersboten bij tweede actie
14 Nov, 18:40
foto
Bij verschillende aanmeersteigers in Commewijne en Wanica zijn vissersboten gecontroleerd. (Foto's: NII)


Ongeregeldheden bij lengtes en netten, ongeldige of vervalste vergunningen en geen identificatie op de vaartuigen, zijn de problemen die een inspectieteam van het Onderdirectoraat Visserij heeft geconstateerd op de aanmeersteigers NV Centrale Vissershaven in Suriname (Cevihas) en Bethesda. Op vier andere steigers in het district Commewijne, Mariënburg, Zoelen, Gabs en Meerzorg, zijn geen ongeregeldheden gevonden.

In de vroege uren op 9 november heeft het Onderdirectoraat Visserij een tweede controleactie uitgevoerd in Commewijne en Wanica. Politie en militair personeel heeft het personeel van het onderdirectoraat bij de controle bijgestaan. Vier dagen eerder, op 4 november, vond de eerste controleactie plaats. De actie volgt op het protest van het Visserscollectief op 31 oktober. In een petitie aan de LVV-minister heeft het collectief aandacht gevraagd voor dringende problemen waarmee de bevolkingsvisserij kampt. Illegale visserij in zones buiten de vergunning, netten met te kleine mazen, vissen in broedzones tot trawlers die de zones van de bevolkingsvisserij leeg halen.

De controles worden gevoerd om orde en rust te garanderen binnen de visserijsector, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Zo wordt ook gegarandeerd dat er voldoende vis is voor de lokale gemeenschap en de export. Ongeregeldheden bij vissersvaartuigen kunnen direct worden aangepakt door waarschuwingen of sancties. Als er sprake is van illegale praktijken kan onmiddellijke beslaglegging of een boete worden opgelegd. Justitiële vervolging maakt ook deel uit van de maatregelen.

Vissers moeten de registratienaam en het nummer aan de rechterkant van hun vaartuig inkerven en verven. Bij de controle is gebleken dat bij sommige boten dit niet het geval was. Ook zijn vervallen, ingetrokken en zelfs vervalste vergunningen aangetroffen. Een vergunning wordt aan een persoon toegekend. Ook daar houden sommige vergunninghouders zich niet aan. Met de politie en de officier van justitie zal verder worden nagegaan welke stappen er zullen worden ondernomen bij de geconstateerde ongeregeldheden.