KPS en Braziliaanse politie willen relatie verdiepen
13 Nov 2017, 20:30
foto
Waarnemend korpschef Antonio Chin ontvangt de Braziliaanse politie attaché, de federale commissaris van politie, Evangelina Cariné Miranda. (Foto: KPS)


Het Korps Politie Suriname (KPS) en de Braziliaanse politie attaché, de federale commissaris van politie, Evangelina Cariné Miranda, willen de politionele relatie verdiepen. Tijdens een kennismakingsbezoek een waarnemend korpschef, commissaris van politie Antonio Chin, is de verdieping van de samenwerking tussen Suriname en Brazilië op politioneel gebied opnieuw benadrukt.

Tijdens het kennismakingsbezoek op het hoofdkwartier van het Korps Politie Suriname, is onder meer van gedachten gewisseld over de politie samenwerking en institutionele versterking van het KPS. Trainingsmogelijkheden voor het personeel van KPS zijn besproken. Hierover zal er nog een intentieverklaring worden getekend.

Zowel de waarnemend korpschef als zijn collega van de federale politie zijn ingenomen met de ontmoeting en benadrukten uit te kijken naar een vruchtbare en coöperatieve samenwerking. Evangelina Cariné Miranda is de vijfde politie attaché die Brazilië heeft uitgezonden naar Suriname om invulling te geven aan de bilaterale samenwerking, meldt de Public Relations van het KPS.