Pengel: Onnodige ophef over beschikkingen cannabis
13 Nov, 00:00
foto
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vindt dat mede door uitspraken van enkele Assembleeleden verwarring in de gemeenschap is ontstaan over het telen en verwerken van cannabis voor industriële en medische doeleinden. De bewindsman zegt aan Starnieuws dat twee beschikkingen zijn verstrekt voor wetenschappelijke doeleinden. Pengel benadrukt dat er geen handelingen zijn gepleegd buiten de wet om. Er is ook rekening gehouden met het advies van de procureur-generaal (pg) gegeven aan de minister van Justitie en Politie in december vorig jaar.

Het is zeer zorgwekkend wanneer DNA-leden uitspraken doen “dat met de hoge THC waarde in de cannabis ze straks cocaïne gaan maken”. Uit cannabis kan geen cocaïne gemaakt worden. Cocaïne wordt uit de cocaplant geproduceerd, voert Pengel aan. Wanneer een Assembleelid meent gerenommeerde wetenschappers door het slijk te halen, door aan te geven dat de betrokken mensen geen wetenschappers zijn terwijl de hoofdonderzoeker Prof. Dr. Victorine Pinas een ruime staat van dienst heeft en houdster is van vijf patenten, dan kan ik niet anders concluderen dat het Assembleelid NIET geïnformeerd is.

De Wet Verdovende Middelen geeft conform artikel 7 lid 1 en artikel 8 de minister van Volksgezondheid de bevoegdheid om toestemming te verlenen tot het bereiden, verwerken, bewerken, bezitten of vervaardigen van middelen die voorkomen op de bij deze wet horende lijst II, benadrukt de bewindsman.

Advies pg
In december 2016 heeft de pg advies uitgebracht aan de minister van Justitie en Politie waarin hij aangeeft dat “in artikel 8 van bedoelde wet slechts de mogelijkheden voor medisch en wetenschappelijke doeleinden zijn toegestaan”. Tot slot geeft de pg in hetzelfde schrijven aan dat “een beslissing genomen kan worden door de minister van Justitie en Politie en de minister van Volksgezondheid als zijnde de verantwoordelijke bewindspersonen belast met de uitvoering van de Wet Verdovende Middelen”.

Beide ministers hebben zich in dezelfde maand (december 2016) met hun deskundigen over de wet gebogen en kwamen tot de volgende conclusies:
• Dat de teelt van industriële Hennep een aangelegenheid is die onder het toezicht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) valt aangezien het een agrarische productie betreft. Canabis Indica (industriële Hennep) bezit een laag percentage Tetrahydrocannabinol (THC). Gangbaar minder dan 0.3% en dus niet het verdovend effect heeft van marihuana.
• Dat hetgeen verboden gesteld in artikel 2 (Wet Verdovende Middelen) niet van toepassing kan worden verklaard door de minister van Volksgezondheid voor (medisch)wetenschappelijk onderzoek of demonstraties.
• Dat van het ministerie van LVV als de expert, advies nodig was om het verschil tussen Cannabis Indica (industriële Hennep) en Cannabis Sativa (Medicinale Hennep) aan te geven.

Het expert advies is gevraagd en afgegeven door het ministerie van LVV, deelt minister Pengel mee. In maart 2017 geeft de pg per schrijven aan een ondernemer die toestemming vraagt voor het invoeren van zeven variëteiten industriële hennep, aan dat “het verzoek en de beslissing daaromtrent een aangelegenheid is welke de procureur-generaal niet regardeert”. Dit is geheel in overeenstemming met de eerdere conclusie van de ministers van Volksgezondheid en Justitie en Politie in december 2016; Dat teelt van industriële Hennep een aangelegenheid is dat staat onder het toezicht van het ministerie van LVV.

Bevoegd toestemming te geven
In april 2017 geeft de minister van Justitie en Politie aan zijn collega van Volksgezondheid, met verwijzing naar eerder genoemd schrijven van de pg en naar de artikelen 7 lid 1 en artikel 8 van de Wet Verdovende Middelen, per schrijven nogmaals aan dat de minister van Volksgezondheid bevoegd is toestemming te verlenen. Verder geeft de minister van Justitie en Politie in hetzelfde schrijven een verklaring van geen bezwaar af tegen de invoer van zaaizaad voor de proeffase gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de haalbaarheid van de grootschalige teelt van industriële Hennep in Suriname.

Pengel stelt dat op basis van al het voorgaande zijn twee beschikkingen afgegeven voor wetenschappelijk onderzoek:
- Een beschikking aan ‘Stichting Caribbean Management and Project Office’ voor wetenschappelijk collaboratief onderzoek naar de werkzame bestanddelen van Cannabis Sativa t.b.v. het sikkelcel spectrum, een in ons land veel voorkomende chronisch-medische aandoening.
- Een beschikking afgegeven aan ‘Green Hearts Foundation’ voor de proeffase van industriële Hennep, welke uitsluitend is gericht op wetenschappelijk onderzoek voor de proefneming naar de haalbaarheid van de grootschalige teelt van industriële Hennep in Suriname.

De toekomstige wetgeving die de commerciële grootschalige productie zal moeten regelen zal op basis van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten geformuleerd kunnen worden. In de wetgeving kunnen namelijk ook aspecten over variëteiten, teeltmethoden, kwaliteitsaspecten en controletechnieken verwerkt worden, evenals aspecten inzake de bedrijfsorganisatie en inrichting.

Minister Pengel benadrukt dat het uitgeven van de twee beschikkingen niet bedoeld zijn om Cannabis Sativa (marihuana) te legaliseren. Het gebruik van marihuana is nog steeds strafbaar.