Woensdag startsein riolering Zwartenhovenbrugstraat
13 Nov 2017, 06:40
foto
Baitali Group of Company N.V. licht de ondernemers in over de werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat. (Foto: NII)


Het project ‘Vernieuwing van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat’ start woensdag. De werkzaamheden in blok 1 zullen zes maanden duren. Blok 1 is dat deel van de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Nassylaan en de Keizerstraat. Alle huizen en kolken zullen op de nieuw aan te leggen riolering worden aangesloten.

Baitali Group of Company NV heeft op initiatief van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie een informatiebijeenkomst gehouden met ondernemers van de Zwartenhovenbrugstraat. Zij zijn ingelicht over de werkzaamheden die verricht zullen worden door het bedrijf op deze belangrijke verkeersader.

Bij zo een complex project zijn ook deze stakeholders nodig om het succesvol te kunnen afronden, zegt Farsi Khudabux, algemeen directeur Baitali Group aan het Nationaal Informatie Instituut. Bij de rehabilitatie van deze weg wordt allereerst een lateraalriool aangelegd, waarop alle huizen en kolken aangesloten worden. Hierna wordt het hoofdriool in het midden van de weg aangelegd.

Om te voorkomen dat het verkeer stremming ondervindt heeft de afdeling Verkeer van het ministerie van OWT & C samen met het Korps Politie Suriname gezorgd voor de nodige omleidingsroute. Het eindproduct zal er heel goed uitzien volgens Khudabux. Er komt een goed functionerende riolering die 30 tot 40 jaar mee moet gaan.