Belfort voert opnieuw een klucht op; signaal blijft niet uit
13 Nov 2017, 01:48
foto


You can pull the man out of the gutter but you can’t pull the gutter out of the man. In deze bewoordingen liet collega parlementariër Otmar Rodgers zich op 13 december 2007 uit over Salam Somohardjo, die kort daarvoor meedogenloos had ingetrapt op een weerloos op de vloer liggende Rachied (Moms) Doekhie. Deze uitdrukking is zeker ook van toepassing op het DNA-lid Edward Belfort, dat vrijwel elke gelegenheid te baat neemt om op zeer laakbare wijze zijn gal te spuwen over president Bouterse, tevens voorzitter van de NDP.

Vorige week was het weer eens zover. In 's lands vergaderzaal werd door Belfort opnieuw een klucht opgevoerd waarin frustraties, opgekropte woede en hypocrisie de rode draad vormden. En dat nog van iemand die mij kort na de meest recente verkiezingen in een sms informeerde dat de ABOP op een uitnodiging van Bouterse wacht in het kader van de gesprekken die werden gevoerd om te komen tot een regeercoalitie. Meneer Belfort wilde klaarblijkelijk op zijn ministerspost blijven. En in de vorige regeerperiode liep het 8 decemberproces al, maar president Bouterse hoefde van Edward Belfort toen niet opzij; hij was immers minister in het kabinet Bouterse 1. Belfort wilde koste wat kost minister blijven en ondernam daartoe ook persoonlijke acties, maar bij het horen grommen van zijn partijvoorzitter maakte hij pas op zijn plaats.

Het is ironisch te moeten constateren dat Belfort juist trapt tegen de schenen van de man aan wie hij het te danken heeft dat hij vandaag in de gelegenheid is om zijn zegje te doen in het hoogste orgaan van de Staat. Bouterse bracht in de jaren 80 geen spiegeltjes en kraaltjes voor de binnenlandbewoners, de inheemsen en marrons, maar hij heeft de alfabetisering van deze door de oude politiek achtergestelde groep, structureel en duurzaam ter hand laten nemen. Dit is een van zijn vele verworvenheden. Het deed mij goed, om in mijn 20-jarig dienstverband als parttime docent met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, elk jaar steeds meer marron en inheemse studenten op de campus te zien. Velen hebben met succes hun studie afgerond, ook Edward Belfort. Tegenwoordig bezetten deze landgenoten hoge maatschappelijke en politieke posities in en buiten Suriname.

Jongeren in het algemeen maar ook jongeren als Belfort die de school bezocht hebben, zullen wel vol ongeloof, afschuw en verontwaardiging het optreden van hun 'rolmodel' gevolgd hebben. De frustraties zullen dan ook niet uitblijven. Het is dan ook ten strengste af te raden om deze beelden te herhalen via DNA TV.
Politiek bedrijven wil kortweg zeggen binnen de bestaande wet- en regelgeving trachten om in het beleidscentrum te komen of om erin te blijven. Echter het optreden van Belfort kan het voor de ABOP wel moeilijk maken om een plaats in een toekomstige regeercoalitie te verwerven omdat het duidelijk is dat de NDP bij elke verkiezing steeds de leiding zal hebben in de formatie van het regeerteam. De VHP heeft al een signaal van Bouterse gehad naar aanleiding van het ongepast gedrag van een zijner leden. De ABOP krijgt spoedig ook een dergelijk signaal, schrijf het op je borst!

Theo Vishnudatt