Waarheid en katholiek zijn
11 Nov, 20:26
foto


Het woord katholiek komt uit het Grieks en betekent 'alomvattend'. Iets wat alomvattend is heeft betrekking op alles, op alle terreinen van het leven. Zo heeft ook en met name het Katholieke geloof.
- Katholiek geloof is nooit een privézaak, maar heeft betrekking op alle aspecten van het leven. Geloof gaat over alles, wat niet wil zeggen dat het geloof alles beperkt, maar juist dat geloof alles verrijkt, een meerwaarde verleent. Als wij echt willen doen wat we geloven, dan kan dat niet tot één terrein of aspect beperkt blijven, maar moet het heel ons leven, alle onze handelingen betreffen, zowel thuis, met familie, vrienden als op ons werk en in de politiek.

Waarheid, Goedheid en Schoonheid
De begrippen waarheid, goedheid en schoonheid zijn lijnen waarlangs wij verlangen, streven naar een betere wereld. Zij drukken, op verschillende terreinen van het bestaan, een verlangen uit. Maar de volheid ervan zal hier op aarde nooit bereikt kunnen worden. Deze begrippen zijn hier al voelbaar, maar wijzen voor hun volledige vervulling naar God, naar het Hiernamaals, waar God alles in allen zal zijn en onze diepste verlangens zal vervullen.

Daarmee geven de begrippen waarheid, goedheid en schoonheid een heel treffende uitdrukking aan wat katholiek leven inhoudt: zich uitstrekkend over alle terreinen van het leven, inspirerend en vol verlangen en uiteindelijk in afwachting van God”.

Nu is mijn vraag: Heeft een katholieke leider in Suriname te bepalen op welke manier de waarheid naar boven komt, die nodig zal zijn voor de vele slachtoffers die zijn ontstaan tussen 1980 en 1992 om hun traumaverleden te verwerken?
Verschillende media geven aan dat de bisschop van Suriname aangeeft dat na het 8 december proces een waarheids- en verzoeningscommissie op zijn plaats zal zijn.
Zijn deze slachtoffers van 8 december anders dan o.a.de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog?
Mag een katholieke leider die de 'waarheid' als meerwaarde moet beschouwen door zijn geloofsovertuiging, verschil maken in mensen?
Alle genoemde 'daders' uit dit verleden, daarvan zijn de leiders nog allemaal politiek actief. Dus dat kan het verschil in slachtoffers in deze geschiedenis niet bepalen in mijn ogen.

Waarheid moet altijd nagestreden worden. En niet alleen voor de daadwerkelijke nabestaande van de overledenen uit deze tijd maar ook voor de Surinaamse en Nederlandse bevolking. Deze zwarte bladzijde uit de Surinaamse geschiedenis heeft nog teveel invloed tot op de dag van vandaag voor het welzijn van de Surinaamse bevolking. En de Nederlandse bevolking weet bijna niets over die waarheid met betrekking tot haar oude kolonie. Omdat onder andere de Nederlandse regering de dossiers over deze tijd niet openbaar maakt. En kan er dan een eerlijk proces komen zonder deze informatie? Ik weet het niet. Maar om de waarheid te achterhalen moeten we eerst de dossiers lezen om dit zeker te weten, toch?

'De begrippen waarheid, goedheid en schoonheid zijn lijnen waarlangs wij verlangen, streven naar een betere wereld.'


Met een paus, die de dialoog zo verstaat, snap ik als katholiek de keuze van het Bisdom niet.

Marie-Louise Vissers
mawinisuriname@gmail.com