Regering erkent betaling met twk aan onderwijsgevenden
12 Nov, 00:58
foto


De regering erkent dat onderwijsgevenden een tegoed hebben bij de overheid. Vicepresident (vp) Ashwin Adhin heeft de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) schriftelijk aangegeven dat het moment van uitbetaling afhankelijk is van de financiële situatie van het land.

Het FOLS-presidium had op 24 oktober de vp en minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over deze kwestie een brief geschreven. Adhin heeft intussen het schrijven beantwoordt. Hij deelt mee dat op zeer korte termijn over het moment en de wijze van uitbetaling met terugwerkende kracht (twk) de FOLS zal worden bericht.

"In elk geval heeft de regering de twk niet afgewezen en is zich bewust van haar verplichtingen. De FOLS rekent er echter op, dat de termijn over het laten weten wanneer het moment en de wijze van uitbetaling zal plaatsvinden, ook daadwerkelijk 'kort' zal zijn. Voorkomen moet worden dat het twk-traject een lange wordt met het gevolg dat het bijna niet meer te betalen zal zijn vanwege het geaccumuleerde bedrag. Een geaccumuleerd bedrag zal echter ook door het belastingregiem moeten gaan, met als gevolg dat wat er netto van overblijft zeer weinig zal zijn," zegt Marcellino Nerkust, voorzitter van het FOLS-presidium aan Starnieuws.

De FOLS heeft ook kennis genomen dat het Onderhandelingsorgaan van de Overheid de onderhandelingen over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor landsdienaren zal voeren. Nerkust hoopt dat dit orgaan ook een zeer ruim mandaat meekrijgt bij toekomstige onderhandelingsmomenten.