Deze week onderhoud minister en RBN over 'Zeven Even'
12 Nov 2017, 06:36
foto


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal begin deze week een onderhoud hebben met Faried Pierkhan, directeur van Rapar Broadcasting Network (RBN). Het gaat om de sommatie om het programma Zeven Even uit de ether te halen.

De minister zegt aan Starnieuws dat een schrijven gestuurd is naar Pierkhan, waarbij hij uitgenodigd is voor een onderhoud. Aanvankelijk zou het gesprek de vorige week plaatsvinden, maar de minister heeft het verschoven naar deze week. Dit had te maken met de voorbereiding van de begrotingsbehandeling met de vaste Assembleecommissie, legt Miranda uit.

Pierkhan zegt dat hij het gesprek geduldig afwacht. Hij benadrukt dat het programma niet is stopgezet door RBN, maar een vakantieperiode is ingelast. Dit is nodig om rust te brengen. In de tussentijd wordt Zeven Even geëvalueerd. De minister verwacht dat deze kwestie gauw is opgelost door een constructieve opstelling.