Conferentie Dialoog en Verzoening zonder Bisdom
11 Nov, 00:55
foto


Humphrey Jeroe, voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld deelt mee dat het Bisdom een voorwaarde stelt om mee te kunnen doen aan de nationale conferentie voor Dialoog en Verzoening. Het Comité moet eerst het standpunt van het Bisdom over het 8 december strafzaak onderschrijven.


Het Comité stelt dat dialoog niet mogelijk is als partijen elkaar dictaten opleggen waarbij vooraf elkaars standpunten zouden moeten worden onderschreven. De conferentie gaat gewoon door op 9 december met iedereen die met elkaar in gesprek wil gaan vanuit verschillende ervaringen en met verschillende meningen over politiek geweld.

De conferentie was door het Comité verplaatst van 6 december naar 9 december omdat het Bisdom had aangegeven dat het niet zou deelnemen aan deze activiteit aan de vooravond van 8 december. In een brief van 4 november heeft het Comité deze verschuiving gemeld aan het Bisdom. Op 8 november heeft het Bisdom op de wijziging gereageerd door aan te geven dat zij dan nog niet wenst deel te nemen aan de conferentie en stelde de voorwaarde, meldt Jeroe.