Sela en Granbori nu ook mobiel bereikbaar
10 Nov, 22:18
foto


De dorpen Sela en Granbori aan de bovenloop van de Tapanahonyrivier zijn nu ook mobiel bereikbaar. Telesur heeft met een 140 meter hoge mast het bestrijkingsgebied voor mobiele telecommunicatie in het zuid-oosten vergroot.

Telesur zegt dat weer een fase van het project 'Ontsluiting Binnenland' succesvol en volgens target is afgerond. De volgende fase behelst het voorzien in ontvangst van digitale tv signalen voor de leefgemeenschappen te Pusugrunu en Tapoeripa.
Bestrijkingsgebied Sela staat in een rechte lijn, op ongeveer 250 km afstand van Paramaribo en dient als tussenstation voor transport van telecommunicatie infrastructuur naar verder gelegen dorpen langs de Tapanahonyrivier.

De signalen van Sela komen vanuit de volgende dorpen Stoelmanseiland, Manlobi, Clementi, Drietabbetje, Godo-Olo, en gaan naar Apetina, Palumeu en Tepu, die eerder dit jaar in bedrijf zijn gesteld. Behalve mobiel bellen, kunnen deze dorpen ook digitale tv signalen ontvangen van ATV en STVS.

Telesur zegt bij het opzetten van alle telecom infrastructuur gestandaardiseerde veiligheidsnormen te hanteren voor mens en natuur. Vanaf de bouw tot de ingebruikname, zijn honderd procent veilige manuren genoteerd.