Brand(al)weer!
11 Nov 2017, 02:43
foto


Onlangs zijn wij voor de zoveelste keer in dit jaar opgeschrikt door een (verwoestende) brand. Dat een huis (af)brandt is al erg genoeg, maar om je geliefde(n) door brand kwijt te raken, lijkt me wel vreselijk ellendig. Elk leven is kostbaar! Het is daarom ernstig te betreuren wanneer (jonge) mensen het leven laten bij een brand.

Elke keer als ik de brandweer hoor, gaat mijn hart eventjes sneller kloppen. Ik krijg een angstig gevoel dat mij terugbrengt naar een brand die ik zelfs van dichtbij heb meegemaakt. Wij lagen op bed toen wij iets als vuurwerk hoorden. Afgaand op het geluid, zagen wij buiten aangekomen, geen vuurwerk maar vuur dat heel snel om zich heen greep. Grote vlammen die door de wind gestimuleerd, in rap tempo zich verspreidden. Daar sta je dan machteloos, je wil maar kan niet echt iets doen want dat moment is het vuur de baas! Het is voor mij in vele van deze brandgevallen vaak genoeg onduidelijk wat de oorzaak is. Een manier om een brand (tijdig) te ontdekken is d.m.v. een rookmelder. Dit apparaat kun je ergens in huis plaatsen om indien er sprake is van rookontwikkeling die op brand zou kunnen duiden, alarmering te ontvangen. Toch moeten we stellen dat vele huishoudens ondanks de aanbeveling van de brandweer, om wat voor reden dan ook (nog) niet hierover kunnen beschikken.

De brandweer is een van de belangrijkste eenheden binnen onze samenleving. Een eenheid die jonge mannen en vrouwen na aanmelding d.m.v. een gedegen opleiding transformeert tot 'helden' die een object of mensenleven moeten (helpen) redden. Nu is het zo dat er gelukkig niet elke dag een (ernstige) brand woedt, waardoor de brandweer dus niet altijd hoeft uit te rukken. Wanneer dat wel het geval is, merken we steeds vaker het volgende op. Bij aankomst, al dan niet laat, staat het huis (al) in lichterlaaie, is er een (zeer) lage waterdruk en valt niks meer te redden. Soms zit ik me af te vragen: wat als er een enorme brand uitbreekt? Ik moet er niet aan denken, maar in een wereld die onder andere steeds warmer wordt, is dit wel een relevante vraag of niet?

Dit leidt ons naar het stuk van preventie en voorlichting. Ik kan het dan ook niet laten even wat te zeggen over het drama dat zich ruim twee afgelopen week heeft voorgedaan. De discussie die hier aan de orde komt, heeft te maken met de beveiliging van woonhuizen en andere panden. Wat zijn nu precies de richtlijnen? wie bepaalt die en hoe geschiedt de controle op de naleving hiervan? Om te voorkomen dat er nog meer mensenlevens vallen te betreuren is het van belang dat de brandweer en andere bevoegde instanties (ook) hieraan de nodige aandacht besteden. Dat onze huizen beveiligd moeten worden is buiten kijf, aangezien we niet (meer) leven in de tijd van weleer, ja die tijd waar je naar de winkel kon terwijl je huis opstond. Onze huizen, althans sommige zijn erger dan een gevangenis. Ze zijn zodanig beveiligd dat ze een gevaar vormen voor ons leven. Ironisch genoeg omdat deze beveiliging ons juist tegen gevaar moet beschermen.

Een ander belangrijk ding in dit kader is het sluiten van een brandverzekering. Dit is aan te bevelen, maar de vraag is hoeveel huishoudens hiertoe (nog) instaat zijn? Een risico analyse van het aantal huishoudens dat al dan niet over een brandverzekering beschikt, zou in deze interessante resultaten kunnen opleveren. Ik denk dat velen het wel willen, maar het is mede door de financiële verplichtingen die ermee gepaard gaan, voor velen geen prioriteit. Het budget waarover men beschikt is niet toereikend om al deze noodzakelijkheden na te komen. Hierover valt er nog wat te zeggen.

De brandweer spreekt in haar voorlichting altijd over een vluchtplan. Het is belangrijk om dit met de bewoners door te nemen om zo(veel) mogelijk levens te besparen. Er zijn als u het mij vraagt, (voor dit jaar) al teveel mensen omgekomen door brand. Ik sluit dit af met een kaarsje voor allen die ons zijn voorgegaan door brand.

Nathalie Valpoort BSc.

Monday 10 December
Sunday 09 December
Saturday 08 December