Gepensioneerde leerkrachten krijgen verhoogd bedrag
10 Nov, 00:53
foto
Marcellino Nerkust, president van FOLS-presidium.


Vicepresident (vp) Ashwin Adhin erkent dat onderwijsgevenden en schoolleiders van het Bijzonder Onderwijs dezelfde pensioengrondslag hebben als hun collega's in het Openbaar Onderwijs. De directeur van het ambtenaren Pensioenfonds heeft aangegeven aan de vp dat dossiers worden doorgelicht om op basis van de bevoegdheden de pensioenen aan te passen. Dit antwoordt de regeringstopper in een brief aan de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS).

Het Pensioenfonds is van plan dit jaar de calculaties rond te hebben. De aangepaste pensioenen zullen terugwerken naar 1 januari 2017. De directeur van het Pensionfonds, Michael Miskin, heeft aangegeven aan de vp dat de betaling van de verhoogde pensioenen pas kan plaatsvinden wanneer de minister van Financiën de middelen beschikbaar heeft gesteld.

Marcellino Nerkust, president van het FOLS-presidium, had op 12 oktober schriftelijk de aandacht van de regering gevraagd over de toepassing van de financiële paragraaf van het herwaarderingsprogramma voor gepensioneerde onderwijsgevenden. Hoewel onderwijsgevenden in dienst van het Bijzonder Onderwijs niet onder de Personeelswet vallen, geldt de Ambtenarenpensioenwet ook voor hen.

Voor de onderwijsgevenden, schoolleiders en directeuren van scholen die nu met pensioen gaan, gelden de nieuwe salarisreeksen. Nerkust zegt aan Starnieuws blij te zijn met het antwoord van de vicepresident. Hij hoopt dat spoedig de middelen vrijgemaakt worden om de gepensioneerde leerkrachten van het Bijzonder Onderwijs én het Openbaar Onderwijs de verhoogde pensioenen uit te keren.