Comité verschuift nationale conferentie om Bisdom
09 Nov, 00:01
foto
Humphrey Jeroe, voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld en bestuurslid Dew Baboeram. (Foto: René Gompers)


De Nationale Conferentie Dialoog en Verzoening is verschoven naar 9 december. Aanvankelijk had het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, deze activiteit op 6 december gepland, maar het Rooms-katholiek Bisdom, dat benaderd was voor deelname, heeft geen medewerking toegezegd. Het comité heeft daarom een nieuwe datum gekozen. “Zodat uw bezwaar tegen deelname komt te vervallen”, staat in de nieuwe brief van de organisatoren aan het Bisdom.

Het initiatief van het comité wordt uitgevoerd door de Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Humphrey Jeroe is voorzitter van de commissie én het comité. Op een persconferentie in het Perscentrum van het Kabinet van de President heeft Jeroe de activiteiten voor december aangekondigd. Daarnaast heeft hij meegedeeld dat het comité een gesprek heeft gehad met de Nederlandse ambassade. Verzocht is dat Nederland erkent dat het de Binnenlandse Oorlog heeft gefinancierd en gaat helpen om de geleden schade te herstellen. Nederland gaat pas officieel reageren wanneer het verzoek op schrift is gesteld, deelt Jeroe mee.

Op 8 december vanaf vier uur ‘middags zal het ‘pad van verzoening’ bewandeld worden. Dit is de afstand tussen Bastion Veere in het Fort Zeelandia, waar op 8 december 1982 vijftien mannen zijn vermoord en het Monument van de gesneuvelde militairen tijdens de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant. Daarna zal de groep vertrekken naar het monument van Gerechtigheid & Vrede aan de dokter Sophie Redmondstraat. Op de conferentie die een dag later in de Congreshal gehouden wordt, zullen de ex-miltairen, ex-Jungle Commando's, slachtoffers en nabestaanden (ook van 8 december) toegesproken worden door onder andere Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en Stanley Henkeman, directeur van het Zuid-Afrikaanse Institute for Justice and Reconciliation (IJR).

“Het Bisdom vond dat de conferentie op 6 december denigrerend zou zijn naar de nabestaanden,” geeft Jeroe aan. “We zijn het niet eens met de argumenten. We hebben desondanks gemeend om ze een brief te schrijven en de datum te verschuiven naar 9 december. De brief is zaterdag jongstleden gestuurd, we hebben nog geen reactie gekregen.”

Eerder had de organisatie aangekondigd dat op de conferentie een vertegenwoordiger van de overheid excuses zou aanbieden. Dat moment is ook verschoven. De Wet Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld moet eerst worden aangenomen, legt Dew Baboeram (Sandew Hira) van de organisatie uit. “De Assembleevoorzitter en de president hebben ons aangegeven dat deze maand de procedure voor behandeling start,” deelt hij mee. “Pas als de wet is aangenomen waarin is opgenomen dat de president excuses gaat aanbieden, zullen de excuses komen. Dus niet meer op deze conferentie. De voorzitter denkt dat de wet in januari of februari wordt aangenomen. Daarna gaan we een moment kiezen, het zou bijvoorbeeld op de dag van nationale rouw kunnen,” zegt Baboeram.

René Gompers