MLZ-programma moet leiden tot minder schooluitval
09 Nov, 20:30
foto
MLZ'ers en trainers aan het werk.


Op de EBGS-scholen in de dorpen Pokigron, Abenaston en Nieuw Aurora worden leerkrachten opgeleid tot medewerker leerlingenzorg (MLZ), om de zorg op hun school te verbeteren. Het trainingstraject dat 2 jaar duurt, is van start gegaan met het registreren van het verzuim met een daarvoor speciaal ontwikkeld registratieprogramma. Aan het eind van het project in augustus 2018 kunnen de deelnemers hun certificaat behalen als zij aangetoond hebben de methode te beheersen.

Vanaf 2012 maakt Stichting Onderwijs der EBGS met succes gebruik van het Zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg. Het programma is door Saga Interproject Suriname ontwikkeld en realiseert een verlaging van leerlingenverzuim en schooluitval. In januari 2017 zijn deze organisaties, met behulp van financiering door het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) en het Maagdenhuis Fonds, gestart met het opleiden van de MLZ’ers in de bovengenoemde 3 dorpen in het district Sipaliwini.

Het programma laat op klas-, school-, cluster- en stichtingsniveau zien hoe het verzuim zich ontwikkelt. Na analyse worden gepaste interventies ingezet om het verzuim van leerlingen te beperken en te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen. Frequent verzuim is echter een signaal dat iets niet in orde is, zegt Saga Interproject Suriname. Het programma heeft de ondersteuning van de traditionele leiding en de ouders.

De MLZ’ers brengen adviezen uit de hand van een zorgvraag en doen ook de procesbegeleiding om ervoor te zorgen dat het zorgprobleem ook echt aangepakt wordt. Binnen het MLZ-programma wordt de zorgmeting in november en juli van het schooljaar gedaan. De 0-meting van november 2017 wordt na analyse omgezet in een plan van aanpak zorgsignalen voor de coaching van de leerkrachten hoe de zorgsignalen aan te pakken. In juli 2018 wordt de eindmeting gedaan om na te gaan wat het effect is van de uitvoering van het plan. De komende maanden zullen de MLZ’ers van het Binnenland gericht werken aan het verbeteren van de zorgsignalen die uit de analyse van de zorgsignalen zijn gekomen.

Preventie staat voorop. De doelgroep van het zorgprogramma bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 – 16 jaar met specifieke onderwijsbehoeften, verzuim en sociaal-emotionele problemen. Op dit moment werken 26 voj- en basisscholen van Stichting Onderwijs der EBGS met het MLZ programma en er zijn 32 MLZ’ers. Het zorgprogramma MLZ ligt geheel in de lijn met het beleid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur om de zorg op alle scholen te verbeteren, zegt de programmaontwikkelaar.