Suriname en Frankrijk tekenen voor zeegrens
08 Nov 2017, 10:10
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en haar Franse collega, Annick Girardin, plaatsen hun handtekening onder de overeenkomst over de maritieme zeegrens. (Foto: FB Annick Girardin)


Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en de Franse minister Annick Girardin van Overzeese Gebieden hebben vandaag, 8 november, de overeenkomst over de maritieme zeegrens vanaf de monding van de Marowijnerivier getekend. Ze hebben ook hun handtekening geplaatst onder een verklaring voor samenwerking op maritiem gebied.

Beide staten hebben de basis geschetst voor nauwere samenwerking in het maritieme gebied, om de uitwisselingen en het verkeer van personen en eigendommen te begunstigen en te garanderen. Nu de maritieme grenzen van beide staten zijn bepaald, staat de overeenkomst toe om de wet toe te passen, met name in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad, inclusief illegale visserijactiviteiten.

De ondertekening volgt een paar dagen nadat De Nationale Assemblee de overeenkomst over grensoverschrijdende politiesamenwerking heeft goedgekeurd. De overeenkomst was in 2006 geratificeerd. Volgens de Franse minister Girardin geeft het document een nieuwe aanloop naar de samenwerking tussen de twee landen. Beide partijen zijn overeengekomen om een overeenkomst over beveiliging met een multidimensionaal karakter aan te gaan.

De wil van Suriname om de samenwerking op het gebied van veiligheid voort te zetten, verwelkomt Frankrijk met grote belangstelling, in een geest van partnerschap en wederzijds vertrouwen en begrip, zegt de Franse bewindsvrouw. Beide regeringen willen samenwerken aan concrete zaken, op het gebied van politie en douane, onderwijs, gezondheid, milieu, mijnbouw, cultuur, handel en economische samenwerking.

Door de samenwerking nieuw leven in te blazen kan ook een raamovereenkomst voor samenwerking worden gesloten die de gemengde commissie Suriname - Frankrijk, die in 2010 slechts eenmaal bijeenkwam, institutionaliseert. Dit betekent een nieuwe pagina die de relaties tussen beide landen openstelt voor wederzijds voordeel van de inwoners van Suriname en Frans-Guyana, zegt minister Girardin van Overzeese Gebieden.