Doing Business Rapport: Suriname valt 7 plaatsen terug
07 Nov 2017, 15:36
foto


Suriname is in het jongste Ease of Doing Business rapport van de Wereldbank met maar liefst zeven plaatsen achteruitgegaan, van de 158e plaats naar de 165e plaats. In totaal zijn er 190 landen gerangschikt. In de regio staat Suriname overall genomen alleen beter gepositioneerd dan Haïti en Venezuela.

Op de meeste van de zeven gerangschikte indicatoren is Suriname achteruitgegaan. De grootste sprong terug is gemaakt op het gebied van de elektriciteitsvoorziening waar gelet wordt op de procedures, de wachttijden, de beschikbaarheid en de kosten om op het elektriciteitsnet aangesloten te worden. Op dit vlak is een achteruitgang van meer dan vijftig plaatsen genoteerd en wel van de 84e plaats naar de 131e plaats.

Toch is het niet allemaal slecht nieuws. Suriname heeft als belangrijkste positieve notering, een vooruitgang van maar liefst twintig plaatsen op het gebied van de registratie van onroerende goederen. Deze vooruitgang heeft te maken met de moderniseringsinspanningen bij het Management Instituut GLIS. Directeur Silvano Tjong-Ahin is echter niet tevreden hiermee. “Voor wat betreft de registratie van onroerende goederen had Suriname veel hoger moeten staan”.

Hij stoort zich eraan dat de Wereldbank in haar rangschikking enkele belangrijke hervormingen niet heeft laten meetellen waaronder de introductie van het perceel identificatienummer en de aanmerkelijk versnelde registratie van perceeltransacties. Hij wijt dit vooral aan het feit dat enkele Surinaamse rapporteurs op onverantwoordelijke wijze de rapportage doen en bewust of onbewust verkeerde informatie sturen naar de Wereldbank. Hij hoopt dat het ministerie van HandeI, Industrie en Toerisme een effectiever of in elk geval beter gecoördineerd beleid zal gaan voeren om Suriname hoger op de lijst te doen komen. Tjong-Ahin stelt dat andere landen de lijst heel serieus nemen, “maar lukt het in Suriname nog niet.”