Caram verwacht geen toename productie op korte termijn
23 Oct 2017, 00:53
foto
Econoom Anthony Caram


De econoom Anthony Caram wijst er op dat op korte termijn de economie niet zal aantrekken. Een terugval van economische groei was vorig jaar ruim 8%. De overheid is geneigd om maatregelen te nemen. Maatregelen die op korte termijn het probleem moeten oplossen, en als daarbij geldcreatie plaatsvindt, dan werkt dat als een boemerang. "Dan wordt je armer in plaats van rijker. En dat hebben wij gezien in de afgelopen twee, drie jaar," heeft Caram aangegeven zondag in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC. Hij is ook adviseur van de Centrale Bank van Suriname.

Caram merkt op dat de Surinaamse munt met 130 procent is gedevalueerd in vergelijking met 2014. De koopkracht van de burgers is enorm teruggelopen. De loonindex voor de werknemers in de bouwsector is 40% lager in 2016 in vergelijking met 2014. De loonindex voor de ambtenaren is met ongeveer 35% teruggelopen. Deze cijfers zijn nog geflatteerd. Niet alleen de armen, maar de middenklasse en zelfs de rijke mensen zijn in inkomen achteruitgegaan. Rijke mensen zijn in vermogen teruggelopen. "Het beleid heeft geleid tot versterking van de malaise die op ons afgekomen is als gevolg van de economische crisis in de wereld," stelt Caram.

De export is teruggelopen. Alcoa heeft haar activiteiten in Suriname in de bauxietsector gestopt. De import is sterk teruggelopen, waardoor de wisselkoers onder sterke druk is komen te staan. Dit heeft direct gevolgen voor de kosten van levensonderhoud en de welvaart van mensen. "Armoedebestrijding via een onvoorzichtig financieel beleid, leidt veeleer tot vergroting van de armoede in plaats van verkleining van de armoede", benadrukt Caram.

De econoom merkt op dat het niet gemakkelijk is om uit deze situatie te geraken. Te stellen dat er nu reeds verbetering is, is volgens hem een fictie. "De productie is sterk teruggelopen. De koopkracht van de bevolking is sterk teruggelopen. Als wij nu zien dat in 2017 verwacht wordt dat de productie met 1% gaat groeien, en wij zijn de afgelopen twee jaar met 8% gekrompen, kun je dus niet zeggen dat je vooruit bent gegaan. Het enige wat je kunt zeggen is, dat wij een heel klein gedeelte van die achteruitgang hebben goed gemaakt. Maar het zal nog zeker een aantal jaren duren voor wij het welvaartsniveau bereiken wat wij hebben gehad in 2013/2014."

Korte termijn oplossingen zijn er in feite heel weinig. Volgens Caram zijn er financiële knelpunten. De mogelijkheid om via binnenlandse geldschepping te komen tot economische activiteit, is vrijwel afwezig. Daarom wordt op ruime schaal geld geleend uit het buitenland, meent de econoom. Geld lenen vindt hij geen kwade zaak, maar het moet goed worden besteed. De projecten die worden gefinancierd met het geleende geld zullen op korte termijn niet leiden tot vergroting van de productie. Er is geen eenvoudige weg om uit deze situatie te komen. Alle investeringen hebben tijd nodig.