Hindori roept op tot dialoog op hoogste niveau
23 Oct 2017, 00:01
foto
Manodj Hindori, voorzitter NZR tevens algemeen directeur St. Vincentius Ziekenhuis.


"Door het geschil tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS )en het Staatsziekenfonds (SZF) dreigt de situatie in de ziekenhuizen verder te escaleren en daar zullen zeker de patiënten de dupe van worden. Wij moeten met zijn allen onze leiderschapsrol nemen en snel met gepaste oplossingen komen. De patiëntenzorg aan de samenleving mag nimmer lamgelegd worden door eventuele acties en tegenacties van ruziënde partijen," stelt Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) tevens algemeen directeur van St. Vincentius Ziekenhuis.

Hindori roept op tot dialoog op het hoogste niveau. "Van mijn zijde zou ik graag zien dat de (waarnemend) president, de minister van Financiën, de minister van Volksgezondheid, de directeur van SZF, de VMS en de NZR met spoed om de tafel gaan. Dit om de problematiek van de ziekenhuiszorg met elkaar te bespreken en om concrete oplossingen af te spreken, die dan ook onmiddellijk in werking treden," zegt Hindori om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

De NZR roept al heel lang dat er te weinig middelen naar de ziekenhuizen vloeien. De ziekenhuizen zijn enorm afhankelijk van de tijdigheid en de volledigheid van betalingen van het SZF. "De NZR heeft onlangs ook een scherpe brief geschreven aan de directeur van het SZF, waarbij wij ons misnoegen hebben geuit over de hinder die wij ondervinden van de beperkte uitbetalingen van het SZF, die ook nog eens niet altijd op tijd ontvangen worden. Wij zijn vorige week uitgenodigd door de directeur van het SZF, die ons openlijk heeft uitgelegd dat ook het SZF afhankelijk is van de premiestortingen vanuit de overheid. SZF heeft dus kennelijk een budgetprobleem, waar zowel de ziekenhuizen als ook de medische specialisten mee te maken hebben. Ik weet niet precies hoeveel de specialisten wel of niet hebben ontvangen van het SZF, ik weet wel dat de SZF directeur ons heeft gezegd dat hij inderdaad nog enkele openstaande rekeningen heeft bij een paar ziekenhuizen. De SZF directeur heeft beloofd dat zodra het ministerie van Financiën voldoende middelen heeft overgemaakt hij die achterstanden zal inlopen," legt Hindori uit.

Op zich begrijpt NZR heus wel dat het SZF niet alleen de ziekenhuizen kan uitbetalen en andere zorgverleners niet; de gelden die het SZF ontvangt moeten verdeeld worden over de totale gezondheidssector. "Maar ik kan wel meegeven dat de betalingstekorten in de ziekenhuizen enorm frustrerend werken voor zowel de ziekenhuisdirecties als de medische specialisten. De ziekenhuizen kunnen hun betalingsverplichtingen jegens personeel, specialisten en dienstverleners niet meer nakomen. Dit heeft zonder meer zijn repercussies op de dienstverlening. Om onder deze omstandigheden nog kwalitatief goede zorg aan de patiënten te verlenen is haast onmogelijk."

De realiteit is dat thans alle dienstverleners binnen de zorgsector vrijwel volledig afhankelijk zijn van de gelden die vanuit het ministerie van Financiën via het SZF beschikbaar worden gesteld, benadrukt de NZR-voorzitter. "Wij hopen dat er nu eindelijk prioriteit zal worden gegeven aan de financiële tekorten in de zorg en dat er op de meest korte termijn verlichting wordt gebracht in de financiële noden van de sector."

Monday 10 December
Sunday 09 December
Saturday 08 December