Samenwerking vereiste voor succes grensbeveiliging
22 Oct, 00:01
foto


Bij de strijd tegen onder andere mensenhandel, smokkel van goederen, drugs, wapens en munitie is een goede samenwerking nodig tussen alle grensbeveiligingsautoriteiten. Maandag wordt er een workshop over grensbeveiliging gehouden door de Caricom Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS) en het Ontwikkelingsfonds van de Europese Unie (EU).

IMPACS verwacht dat deze training ertoe zal leiden, dat de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten op het stuk van grensbeveiliging wordt verbeterd. Hierdoor zal de controle op de grenzen verhoogd worden. Immigratie- en douane ambtenaren zullen veel kennis uit deze workshop halen. Een dergelijke training bevordert ook gezamenlijke strategieën in het zoeken naar oplossingen voor bedreigingen op het gebied van veiligheid, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

In het garanderen van veilige grenzen in de regio, vervult IMPACS een belangrijke rol. De samenwerking tussen IMPACS en de EU is ook gericht op het bestrijden van criminele netwerken en is gebaseerd op het principe van gedeelde verantwoordelijkheid in overeenstemming met de internationale wetgeving. Binnen deze samenwerking wordt gezocht naar oplossingsmodellen tegen criminele activiteiten. Dit zal bereikt worden door beter beheer van de grenzen en het versterken van bestaande systemen in het analyseren van beschikbare data.