SZF: Geen enkele reden specialisten om in actie te gaan
21 Oct 2017, 15:19
foto
Betalingen van poliklinische declaraties medische specialisten. Per 15 april conform afspraak (groen) en oranje niet conform afspraak. (Bron: SZF)


Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft in een brief aan de voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), Pieter Voigt, onomwonden gesteld dat er geen enkele reden is voor specialisten om in actie te gaan. "Wij wijzen u erop dat het SZF in de afgelopen negen maanden aan 171 specialisten het bedrag van SRD 56 miljoen aan poliklinische declaraties heeft uitbetaald," stelt algemeen directeur van SZF, Rick Kromodihardjo, in de brief die vandaag de deur is uitgegaan.

"U stelt dat het SZF over 2017 nog geen enkele betaling heeft verricht betreffende in het ziekenhuis opgenomen BaZo-patiënten, en dat de Stichting Staatsziekenfonds derhalve negen maanden achterloopt op de betaling. Deze stelling klopt niet," meent het SZF. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Mungra Medisch Centrum declareren zowel het ziekenhuis- als het specialistenaandeel. ’s Lands Hospitaal declareert, naast het ziekenhuisaandeel, voor een deel van de specialisten het specialistenaandeel. Het SZF betaalt na beoordeling deze declaraties.

Uw stelling met betrekking tot de BZV-verzekerden, die door het SZF zijn overgenomen van Self Reliance, Assuria en Parsasco, is onjuist. Met betrekking tot hetgeen u aanhaalt, kunnen wij u meedelen dat het poliklinisch gedeelte volledig wordt betaald. Voor wat betreft hogere particuliere tarieven, anders dan het huidig SZF-tarief, zijn er geen bindende afspraken met u gemaakt.

De bewering in uw brief dat de specialisten voor het jaar 2017 nog geen betaling hebben ontvangen, kunnen we derhalve kwalificeren als te zijn verzonnen en overdreven. Voor de betaling van de poliklinische declaraties van medisch specialisten zijn er op 15 april 2017 afspraken gemaakt over het betalingsmoment. Het is voorgekomen dat onder andere wegens factoren buiten het SZF de betalingen door het SZF aan de medisch specialisten later dan afgesproken hebben plaatsgevonden." Het SZF ontkent ook dat er een probleem is met de huisartsen.

De VMS heeft het SZF meegedeeld dat vanaf maandag 30 oktober t/m vrijdag 10 november 2017 de dienstverlening aan SZF-patiënten alleen in levensbedreigende gevallen worden voortgezet. Dit vindt het SZF disproportioneel en zwaar overtrokken. Er is geen enkele reden om patiënten de dupe te laten worden van misconcepties van VMS.

U kunt de brief van het SZF en die van de VMS hier downloaden.
pdf-icon.gif Brief_SZF_aan_VMS.pdf     pdf-icon.gif Brief_VMS_aan_het_SZF.pdf