Duidelijkheid nodig Omzetbelasting bij invoering BTW
21 Oct, 06:28
foto
Het seminar van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs is druk bezocht. (Foto's: René Gompers)


Volgens de conceptwet zal de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) 17,5 procent bedragen. Dit betekent dat men voor bepaalde goederen en diensten, (niet op de basislevensbehoeften) minimaal 17,5 procent meer gaat betalen. Of dit bovenop de bestaande belastingen zal gebeuren, moet de minister van Financiën zo spoedig mogelijk duidelijk maken. Dit is een van de veelbesproken punten geweest tijdens de discussie op het seminar 'Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling'.

Het seminar is gehouden door de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB). Honderden personen zijn naar de Royal Ballroom van Torarica getogen om het evenement bij te wonen. De inleidingen zijn verzorgd door fiscalisten Roy Rijger en Milton van Brussel. Aan de orde is geweest hoe Suriname het beste het belastingsysteem kan organiseren om het meeste profijt uit te halen. Het huidige is verouderd, is gevoelig voor corruptie, is niet waterdicht en nieuwe wetten zijn hard nodig. Er is veel aandacht besteed aan de BTW. Deze belastingvorm die volgend jaar ingevoerd wordt, is uiteindelijk hét onderwerp van discussie geworden.

Op verschillende manieren is de vraag gesteld of met de komst van de BTW de huidige belastingvormen zullen vervallen. Rijger heeft net zo vaak aangegeven dat er nagedacht wordt over ‘verschuivingen.’ Dit houdt in dat de huidige vormen als de inkomsten- en loonbelastingen verminderd zullen worden zodat degenen die nu al gebukt gaan onder de heffingen niet onder nog meer druk komen. Het zijn weer de werkers die het klappen van de zweep zullen voelen, wordt er een paar keer vanuit de zaal aangehaald. Het verschil met de BTW en de huidige vormen is dat iedereen belasting gaat betalen, benadrukt Rijger. De discussie op dit punt werd nog meer gevoed door de geprojecteerde belastinginkomsten voor 2018. Op de Financiële Nota is aangegeven dat er geld zal binnenkomen van de BTW én de Omzetbelasting.

Roy Shamnarain, voorzitter van SFB, vindt dat minister Hoefdraad zo snel mogelijk duidelijkheid moet brengen in de kwestie. “In de Financiële Nota voor 2018, zoals die bij de jaarrede is gepresenteerd, is aangegeven dat de BTW ruim SRD 400 miljoen zal opbrengen,” haalt hij aan. “Dus de minister ging er vanuit dat de BTW in januari al ingevoerd zou zijn. Maar in de memorie van toelichting van de wet BTW, staat dat de BTW in de plaats gaat komen van de Omzetbelasting. Dus dit betekent weer dat voor de Omzetbelasting nul wordt aangeslagen omdat het dan niet meer bestaat. Maar het is aangetoond dat in de Financiële Nota ook staat dat er een substantieel bedrag aan BTW én Omzetbelasting zal worden geïnd. Hierdoor hebben de mensen dan de indruk dat de minister waarschijnlijk stiekem beide wil laten gelden. Dit moet hij echt komen ‘clearen’ want anders wordt het inderdaad te zwaar voor de samenleving.”

De zaal wilde ook weten wanneer de BTW wordt ingevoerd. Verschillende vragenstellers zien de invoering nog lang niet gebeuren. Minister Gillmore Hoefdraad heeft ondertussen aangegeven dat het nog wel in 2018 zal komen. Volgens Rijger kan het in zes maanden ingevoerd worden, als al de nodige zaken zoals planning, executie van de plannen en de wetten helemaal in orde worden gemaakt. De zaal twijfelt zwaar aan het ‘enthousiasme’ van Rijger. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft benadrukt dat er nog geen concept BTW wet ligt bij het college. Ze garandeert dat wanneer de conceptwetten voor de belastinghervorming er wel zijn, deze intensief en zorgvuldig behandeld zullen worden.

René Gompers