Noersalim bezoekt mandirs met Divali
19 Oct, 18:44
foto
Minister Mike Noersalim bij de Shri Krishna Mandir aan de Vierde Rijweg.


Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft in het kader van Divali bezoeken afgelegd aan verschillende mandirs. Woensdag bracht hij samen met vertegenwoordigers van het ministerie een bezoek aan de Shri Krishna Mandir aan de Vierde Rijweg. Samen met leerlingen en schoolleiders van de Shri Govind school stond de bewindsman stil bij de betekenis van Divali.

Twee leerlingen van vijfde en twee van de zesde klas mochten Noersalim helpen met zijn speech. Hij heeft de betekenis en de boodschap van Divali begrijpelijker gemaakt door voorbeelden op te noemen van gevallen waarin het goede het kwade overwint, liefde haat overwint, blijdschap boosheid overwint, eerlijkheid oneerlijkheid (zoals spieken) overwint en vriendschap vijandschap overwint.

De minister benadrukte dat Divali niet slechts een feest van licht is, maar ook een feest van liefde en vrede. “Wanneer wij als mens alle belangrijke en positieve herinneringen van Divali met ons meenemen en de boodschap goed begrijpen, dan zullen wij een vredevolle, liefdevolle Suriname hebben”, gaf de bewindsman de leerlingen mee. Tijdens deze activiteit overhandigde de schoolleider van de Shri Govind school ook een donatie aan voorzitter André Sardjoe van de Shri Krishna Mandir. Het ging om een bedrag dat door leerlingen en leerkrachten van de school was opgehaald.

In de avonduren was de bewindsman aanwezig bij de Shri Sanatan Dharm Vishnu Mandir te Boxel. De festiviteiten aldaar werden voorafgegaan door een optocht, waarin praalwagens waren versierd met lichtjes en de wandelaars ook een kaars of lichtje meedroegen. Divali staat niet voor niets bekend als het lichtjesfeest. Bij dit feest wordt de Godin Lakshmi (het Licht) door gebeden, de Lakshmi-Pooja, verwelkomd. Religieuze feestdagen genieten bijzondere aandacht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, aangezien Religieuze Aangelegenheden één van de beleidsgebieden is van dit departement.