NDP-boodschap op Divalidag
19 Oct, 00:59
foto


Divali, oftewel het lichtjes festival markeert het Hindu nieuwjaar en wordt geassocieerd met het spel en vermaak, de pastimes van de Heer op aarde. Divali is de bekendste Vedische hoogtijdag en kenmerkt zich tegenwoordig door het houden van evenementen op een verscheidenheid aan plaatsen, variërende van tempels en pleinen tot zelfs in de White House van de Verenigde staten van Amerika.

Het verhaal achter Divali
Koning Dashrath regeerde het zeer bloeiende rijk Ajodhia en had drie vrouwen, van wie koningin Kaikeyi zijn favoriet was. In een oorlog had Kaikeyi het leven van koning Dashrath gered op een zeer cruciaal moment. Koning Dashrath beloofde haar dat hij haar drie gunsten naar haar eigen keuze zou toekennen. Kaikeyi bewaarde de belofte voor een later tijdstip. Koning Dashrath had vier zonen van wie Ram, de oudste en ieders favoriet was. Hij was gehuwd met de mooie en toegewijde Sita. Vlak voordat hij ingezworen kon worden als koning en zijn vader kon opvolgen, herinnerde Koningin Kaikeyi haar man aan de belofte die hij haar had gemaakt in ruil voor het feit dat ze zijn leven had gered. Ze vroeg hem om haar eigen zoon Bharat tot koning te maken en Ram voor veertien jaren te verbannen naar het oerwoud.

De koning stemde met veel smart en pijn toe omdat het gegeven woord hem heilig was. In de Ramayana (het uitgebreide verhaal van Sri Ram) wordt dat geïllustreerd middels de volgende vers:
Raghukul rite sada chali ayi, prana jaye par vachan na jayi. (Voor de Raghu dynastie is het gegeven woord heilig en wordt zelfs ten koste van het eigen leven waargemaakt).
Koning Dashrath stierf van verdriet en in het woud werd Sita door de demoon Ravan geschaakt. Met behulp van Sri Hanuman en zijn leger werd Sita uit handen van Ravana bevrijd en werd de slechte koning Ravan gedood.

Overwinning van het goede op het kwade
Voor de Hindoes over de gehele wereld is deze dag erg belangrijk vanwege het feit dat het de terugkeer van Heer Sri Ram markeert. Bhagavan Sri Ram keerde na zijn ballingschap van veertien jaren terug naar zijn rijk Ajodhia nadat hij de slechte koning Ravan had verslagen in een strijd en zijn vrouw Sita had bevrijd. Heer Ram werd verwelkomd door alle inwoners van Ajodhia die ter viering van het heuglijk feit, lampjes ook wel dipas aanmaakten. Al deze lampen verlichtten de donkere nacht en de hemel. Divali dag markeert onder andere ook de dag waarop Heer Krishna, de demoon narakasura doodde.

Aldus symboliseert het divalifeest de overwinning van het licht over de duisternis en van het goede over het kwade. Het feest symboliseert ook een tijd van spirituele vernieuwing door het aansteken van niet alleen een tastbaar lampje maar meer nog het aansteken van een lampje in onze harten voor spirituele verlichting en door het verwelkomen van de Heer, van God in ons leven.

Spirituele en materiële vooruitgang
Moge het Divalifeest dat van regeringszijde verheven is tot een nationale feestdag, ook voor alle Surinamers de nodige spirituele en materiële vooruitgang brengen en moge elk hart verlicht worden door het licht van kennis waardoor ook de innerlijke vijanden als haat, nijd en jaloezie worden verdreven.
Om lakshmi karotu kalyanam.
Arogyam sukh sampadam
Mama shatru vinashaye
Dipa jyotir namostute

'Owh Godin Lakshmi, U die voorziet in welzijn, geluk en rijkdom, vernietigt U al mijn (innerlijke) vijanden. Ik buig mij eerbiedig neer voor Uw dipa.'

De NDP wenst eenieder Subh Divali toe.