VHP: Divali van duisternis naar licht
18 Oct 2017, 10:28
foto


Het is het licht van Divali dat elk jaar weer niet alleen onze huizen, maar ook onze harten verlicht. Van de duisternis naar het licht: het is door het licht dat de schoonheid van deze wereld geopenbaard of ervaren wordt.

Duisternis vertegenwoordigt onwetendheid, en licht is een metafoor voor kennis.
De meeste beschavingen van de wereld erkennen het belang van licht als een geschenk van God. Het is altijd een symbool van alles wat positief is in onze wereld van ervaring.

Het belangrijkste aspect van Divali is dat het een dag van bezinning is op al het goede in de schepping, gesymboliseerd door het licht. Bezinning gericht op het goede en altruïstische in elk mens.
Divali wordt gevierd in de donkerste nacht van het jaar wanneer de maan zich volledig achter de aarde bevindt. In deze donkere nacht worden de dia's aangemaakt. Hiermee wordt aangegeven dat zelfs de diepste duisternis of het ergste kwaad kan worden overwonnen, als we maar het licht - dit is het positieve in ons - sterk genoeg tot uitdrukking brengen.

De thema’s van alle verhalen verbonden aan Divali, hebben met elkaar gemeen: de overwinning van het goede op het kwade, de bevrijding uit gevangenschap en het bereiken van innerlijke verlichting. Hiermee raken wij het hart van het divalifeest dat het feest is van het licht, het feest van de overwinning van het licht op de duisternis.

In die zin heeft Divali een belangrijke betekenis voor de moderne mens. Het spoort ons aan om ons eigen innerlijk licht te herinneren en, eventueel ten koste van een grote inspanning, op zoek te gaan naar dit innerlijke licht net zolang tot we het weer gevonden hebben.

Divali is niet alleen maar een feest. Het is ook een oproep aan eenieder om zijn of haar eigen duisternis onder ogen te zien en deze duisternis te laten verdwijnen door het vinden van het innerlijke licht en uiteindelijk vanuit dit licht te leven en te werken.

Mogen we allen de onuitputtelijke geestelijke rijkdom van ons innerlijke Zelf bereiken! Mogen we allen succesvol zijn op zowel materieel als spiritueel vlak!
De VHP wenst de Surinaamse bevolking een Shubh Divali!