Coördinatiegroep voor traditionele medische systemen
13 Oct, 08:25
foto


De regering heeft een coördinatiegroep ingesteld voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma tussen Suriname en India over traditionele medische systemen. Deze commissie bestaat uit functionarissen van het Kabinet van de Vicepresident, de ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. Steve Silos is de coördinator. Het ligt in de bedoeling dat de coördinatiegroep wordt uitgebreid.

In 2003 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij haar lidstaten aangedrongen, om nationaal beleid en regelgeving, op het gebied van traditionele, of alternatieve medicijnen te ondersteunen. Bij toepassing van traditionele medische systemen, wordt de aandacht veelal gericht op het lichaam, zodat het in staat is op eigen kracht, de strijd met bepaalde aandoeningen aan te gaan en die te overwinnen. Vanwege het succes en de bekendheid van India op dit gebied zijn er reeds in 2014 aftastende gesprekken gevoerd. Deze zijn in januari 2017 voortgezet door vicepresident Ashwin Adhin en Narendra Modi, premier van India. In april 2017 zijn de afspraken wederom benadrukt door de minister van Staat van Buitenlandse Zaken van India en de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid gaf in juli van dit jaar tijdens een informatiebijeenkomst aan dat traditionele geneeswijzen wel zijn opgenomen in het beleid, maar dat er nog geen wettelijke regels en implementatieplannen bestaan. De bewindsman benadrukte dat bij de ontwikkeling van deze medische industrie terdege rekening gehouden zal moeten worden met bescherming van de eigen traditionele kennis en het aspect van intellectueel eigendom. Ook zal door deze nieuwe industrie, de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname een belangrijke boost krijgen.

Met het congres Dag der Traditionele Medische Systemen 2017, dat op 10 november wordt gehouden, zal de coördinatiegroep worden uitgebreid met deskundigen uit de particuliere sector. Het ligt in de bedoeling de synergie over het gezamenlijk ontwikkelen van de traditionele medische systemen industrie in Suriname efficiënt tot wasdom te laten komen.