Hoefdraad tegen douane: Gereedschap om werk te doen
12 Oct, 03:34
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën met de bevorderden bij het douane korps. (Foto: Raoul Lith)


Bij het korps douane ambtenaren zijn er woensdag 52 leden bevorderd naar een naast hogere rang. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft bij deze gelegenheid de leden toegesproken. "De douane heeft niet altijd de beste naam in de gemeenschap. Toen ik begon, hoorde ik dat ze nooit klagen omdat ze hun geld toch ergens anders maken. Ik heb er nooit aandacht aan geschonken. We moeten jullie het gereedschap geven om het werk te kunnen doen. En dat is wat wij van u allen verwachten," zei Hoefdraad tegen de bevorderden.
De bewindsman liet duidelijk merken dat hij continu op de hoogte is over de stand van zaken op de haven. "Ik heb de vorige week een gesprek gehad met het Openbaar Ministerie over de aanpak van issues in het bestrijden van de criminaliteit waarbij de douane een heel belangrijke rol speelt," zei Hoefdraad. Hij noemde de smokkel van sigaret, alcohol en drugs die verweven wordt met de misdaad. Verder geeft hij aan dat er gesprekken zullen volgen met de veiligheidsdiensten om het apparaat meer structuur te geven.

"Waar wij als Financiën voor staan is dat wij de richting, de koers, blijven houden totdat wij een solide korps hebben. Een korps waarop wij trots mogen zijn, dat in feite als voorbeeld in Suriname mag dienen," stelde Hoefdraad. Hij meent dat de veranderingen die teweeg worden gebracht niet met schokken zullen gaan. Het is een aanpassingsproces voor eenieder. Volgens de bewindsman zijn in de afgelopen jaren veel belangen verstrengeld geraakt. Ook de kwestie waarbij door mensen ongedekte cheques worden aangeboden om vervolgens goederen af te halen, zal volgens hem aangepakt worden. In 2018 zal er een ‘zero tolerance’ gehanteerd worden tegen wangedrag en misstanden om zo de douane te verbeteren.

De douanedienst staat nu onder leiding van Iwan Wekker. Hij geeft leiding aan het derde managementteam de afgelopen twee jaren. "Ik heb vanuit mijn plek geprobeerd die boodschap te sturen en de mindshift moet komen," deelde Wekker mee. Het diensthoofd verwacht dat de ambtenaren met meer toewijding het werk zullen doen. Ook de bond heeft aardig gevochten dat de achterstanden qua kleding en PSU (persoonlijke standaard uitrusting) worden ingelopen.

De minister merkte op dat er veel is geïnvesteerd in technologie en ICT; er wordt gewerkt aan verbetering. De minister deed uit de doeken dat er gefocust wordt op het opzetten van een nieuw gebouw binnen het "IDB project waarin we een mooie lening hebben". Hoefdraad kondigt aan dat hij in de laatste fase is van een discussie met Staatsolie over een stuk grond van het Bruynzeel complex, voor het opzetten van het gebouw.

Raoul Lith