Miranda: Dalian IV project is historische mijlpaal
12 Oct, 00:53
foto
Diverse hoogwaardigheidsbekleders bij het startsein van het Dalian IV project te Paranam. In het midden waarnemend president Ashwin Adhin met echtgenote. (Foto's: NII)


Waarnemend president Ashwin Adhin heeft woensdag het startsein gegeven voor het Dalian IV project. 110 kilometers aan wegen zullen worden geasfalteerd, terwijl de bouw c.q. rehabilitatie van vier bruggen ook deel uitmaken van het project. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie ziet de start van het Dalian IV project als een mijlpaal in de geschiedenis. Het project is beraamd op US$ 235 miljoen en is het grootste infrastructurele gebeuren in Suriname.


De Martin Luther Kingweg zal vanaf de Latourweg tot Tout Lui Faut Kanaalweg breder gemaakt worden. Er zal een nieuwe Highway vanaf de Meursweg via Hannover en Mawakabo naar de JF Kennedyweg aangelegd worden. De brug over de Pararivier krijgt een nieuwe constructie. De Pikin Saronweg zal gerehabiliteerd worden. Er komt nog een brug over het Saramaccakanaal nabij Vabi om het verkeer naar Beekhuizen af te wikkelen tijdens de renovatie en verbreding van de Van ‘t Hogerhuysbrug. Ook slechte delen van wegen binnen de buurten zullen aangepakt worden, deelt de minister mee.

Het Nationaal Informatie Instituut maakt er melding van dat infrastructuur volgens Adhin een noodzakelijke voorwaarde is om ontwikkeling van de grond te krijgen. Het startsein werd gegeven bij Paranam. Hij gaf aan dat er een zo maximaal mogelijke invulling is gegeven aan het project binnen de contouren van de nationale planning en ontwikkeling. De regering is zich ervan bewust dat het leefmilieu van de burgers verbeterd moet worden. Dit project voorziet namelijk ook in die behoefte. Lokale diensten zullen volgens de waarnemend president profijt hebben bij de uitvoering van Dalian IV.

De Volksrepubliek China heeft wederom de goede relatie gedemonstreerd en is een grote partner in de ontwikkeling van Suriname. De financiering van dit project is mogelijk gemaakt door de China Exim Bank. De Nuclear Technology Development Co. Ltd zal in opdracht van OWT & C en de regering van China dit gigantisch project uitvoeren.