EBS op weg naar realiseren 9.000 aansluitingen in 2017
11 Oct, 22:13
foto
Vergelijking aantal gerealiseerde aansluitingen vanaf 2013 t/m september 2017. (Bron: EBS Customer Connections)


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft tot en met september dit jaar 7.204 aansluitingen gemaakt. Doorgaans realiseert het bedrijf in een jaar tussen de 5.000 en 6.000 aansluitingen. In mei dit jaar was de jaarproductie reeds overschreden. Het bedrijf heeft zich extra ingezet om de target van 9.000 aansluitingen in 2017 te realiseren, zegt de EBS in een persbericht.

De vraag naar elektriciteit stijgt in Suriname jaarlijks met 6%. Vanaf de aansluitkosten in januari vorig jaar voor een groot deel zijn afgeschaft, is er een toename in aanvragen te merken. De EBS heeft al jaren een achterstand in aansluitingen en dagelijks komen er gemiddeld 40 nieuwe aanvragen voor een aansluiting of uitbreiding van de elektrische installatie erbij.

De achterstand in aansluitingen is vooral ontstaan door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reële kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10,000. De aansluitkosten die de klant betaalt, dekken ongeveer 20% van de reële kosten voor een aansluiting met voorzieningen. De eigen bijdrage die de klant betaalt, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en in het verschil moet door de EBS worden voorzien, zegt de EBS-voorlichting. De benodigde aansluitmaterialen zijn ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt, wat een probleem is door de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt.

Het aansluitproces is in de afgelopen maanden verbeterd. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk op de financiën komt, zegt de EBS. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. De EBS treft nu nog voor het materiaal dat aanwezig is alle voorbereidingen, zodat bij aankomst van de materialen de aansluitingen sneller en gemakkelijk kunnen worden gemaakt. Het inzetten van extra resources en het clusteren van werkopdrachten, heeft ook geleid tot de verhoogde uitvoeringscapaciteit.