Nadruk op onderwijsbevoegdheidsgraad in Staatsbesluit
10 Oct, 06:36
foto


Het Staatsbesluit met daarin de aangescherpte bepalingen over de uitvoering van het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden, is maandag gepubliceerd in het Staatsblad. De onderwijsgevenden zijn in vier bevoegdheidsgraden ingedeeld. In het Staatsbesluit wordt extra nadruk gelegd op wanneer iemand een onderwijsbevoegdheidsgraad verkrijgt. Dit kan alleen via een opleiding aan een pedagogisch instituut, lerarenopleiding, een opleiding voor onderwijskunde of pedagogiek. Benadrukt wordt dat onderwijs-beroepsvorming een wezenlijk onderdeel is van deze opleidingen.

Slechts zij die in het bezit zijn van een Pedagogisch Getuigschrift naast een onderwijsbevoegdheidsgraad of andere aktes en of diploma’s, voldoen aan de eisen van de onderwijsberoepsvorming en kunnen op basis van deze vereisten het beroep van onderwijsgevende uitoefenen. Bezitters van diploma’s van andere opleidingen kunnen alleen een onderwijsbevoegdheidsgraad verwerven, dan en alleen dan, als ze ook over een pedagogisch getuigschrift beschikken – dus een bewijs dat zij voldoen aan de eisen van onderwijs-beroepsvorming. Wie geen Pedagogisch Getuigschrift heeft, kan volgens het Staatsbesluit geen lesgeven.

In het Staatsbesluit wordt aangegeven dat de toelage voor partiële permanente educatie met ingang van 1 januari 2017, de datum van uitvoering van de looncomponent van het herwaarderingsprogramma, in het nieuwe loon is geïncorporeerd. Een lid van de presidentiële commissie benadrukt tegenover Starnieuws dat met de nieuwe inschaling van FISO naar het nieuwe systeem, de verhoging van de salarissen en het incorporeren van de permanente educatie, de pensioengrondslag van de leerkrachten enorm is verbeterd. Bruto zijn onderwijsgevenden tussen de 130% en 185% vooruitgegaan.