Korpsleiding brengt werkbezoek aan Gendarmerie
09 Oct, 14:24
foto
Waarnemend korpschef Antonio Chin en het hoofd van de Gendarmerie in Frans-Guyana, generaal Patrick Valentini, inspecteren de troepen. (Foto: KPS)


Commissaris Antonio Chin, waarnemend korpschef, heeft op 5 en 6 oktober een werkbezoek gebracht aan de Gendarmerie in Frans-Guyana. Hij heeft kennis gemaakt met de commandeur van de Gendarmerie, generaal Patrick Valentini. Hij nodigde de commissaris daarbij uit om samen met hem de troepen de inspecteren.

Tijdens het werkbezoek is er overleg geweest met de generaal en zijn staf. Daarbij is onder meer wederzijds informatie uitgewisseld over de structuur van het Korps Politie Suriname (KPS) en de Gendarmerie.

Dit werkbezoek van het KPS welke eind 2016 door de voormalige korpschef is geïnitieerd, is bedoeld om de vriendschapsbanden tussen beide korpsen en hun medewerkers te versterken. Medewerkers van beide korpsen hebben presentaties verzorgd. Daarnaast heeft een speciale eenheid van de Gendarmerie diverse demonstraties getoond, waarbij de nadruk is gelegd op onder meer de paraatheid.

Generaal Valentini is ingenomen met het werkbezoek van de waarnemend korpschef en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking, meldt de politie Public Relations. De delegatie van het KPS bestond verder uit: regiocommandant Oost commissaris Darnie Stolk, het hoofd Speciale Diensten, hoofdinspecteur Alimoedien Nasrullah, Gewestelijke politiecommandant regio Oost hoofd inspecteur Iwan Accord, het waarnemend hoofd Internationale Betrekkingen, inspecteur Bryan Isaacs, het waarnemend hoofd korpsstaf, inspecteur Rishi Akkal, het waarnemend hoofd Public Relations, inspecteur Cherida Dragman, beveiliging van de korpschef agent Steven Pas en productiemedewerker Public Relations Gerley Baarn.