Een dubbele agenda viering 10 Oktober 1760
09 Oct, 01:59
foto
Het bestuur van de stichting 10 Oktober 1760. In het midden Leo Atomang. Aan het woord is bestuurslid John Lesina. (Foto: René Gompers)


Traditioneel wordt er op 10 oktober een plengoffer gebracht en kransen gelegd bij het monument op het Plein van 10 Oktober 1760. Het plein en de activiteiten zijn enkele van de verworvenheden van stichting 10 Oktober 1760, deelt voorzitter Leo Atomang mee. De 'Nationale Commissie Herdenking en Viering Ondertekening Vrede met de Marrons' heeft dezelfde activiteiten rond dezelfde tijd op haar programma staan. In een verklaring via het Nationaal Informatie Instituut distantieert het ministerie van Regionale Ontwikkeling zich nadrukkelijk van elke andere activiteit, door welke andere organisatie dan ook gepland, behalve die van de Nationale Commissie.

Het stichtingsbestuur heeft zondag op een persconferentie benadrukt geen problemen te hebben met andere organisaties die activiteiten ontplooien. “Dat is ook onze bedoeling al die tijd geweest,” legt Atomang uit. “Wij willen dat op een dag 10 oktober 1760 landelijk gevierd wordt. We zien de ontwikkelingen nu al. Brokopondo en Marowijne zijn druk bezig.” Op 10 oktober wordt herdacht dat er vredestraktaten zijn getekend tussen de kolonisator en de Marrongemeenschappen.

Atomang heeft een lijst afgewerkt van verworvenheden van de stichting die sinds 1996 bezig is met het bewustmaken van de nakomelingen van de tot slaafgemaakte Afrikanen over de eigen geschiedenis. De viering van de dag houdt traditioneel in een plengoffer op Nyun Combé, culturele activiteiten bij het monument op het Plein van 10 Oktober 1760, een Poolo Waka in de middaguren, culturele optredens in de Palmentuin, de Matu Neti (een avond voor verhalen en vertellingen) en de laatste jaren een offerande bij de samenkomst van de Suriname- en de Commewijnerivier. Hiermee worden de tot slaafgemaakte voorouders die door de blanke meesters waren afgekeurd en in zee waren gedumpt, herdacht.

De Nationale Commissie heeft op de riviertocht en vertelavond na, nagenoeg dezelfde activiteiten op haar programma. Een voetbaltoernooi en een kickboksgala in Albina zijn de enige verschillen. Atomang geeft aan dat de stichting voor dit jaar slechts de plengoffers op Nyun Combe en bij het monument zal uitvoeren. Een lijvig programma wordt in stichting 'de Olifant' afgewerkt, de Matu Neti en de boottocht zullen op een nader te bepalen datum plaatsvinden. Atomang en bestuurslid John Lesina benadrukken dat het niet op problemen hoeft uit te lopen wanneer de twee groepen elkaar tegenkomen bij de plengoffers. Er zal geen andere keus zijn dan samen eerbied te tonen aan de voorouders en de Goden, delen zij mee.

“Dit jaar gaan we echter een stap verder met de presentatie van het wetboek van de Aucaners,” deelt Atomang trots mee. In het wetboek zijn al de traditionele regels van ordehandhaving, sociale controle en straffen, aan de hand waarvan de Aucaners zich langer dan 300 jaar in stand konden houden, vastgelegd. Ook is de eerste stap naar het landelijk vieren dwars door alle etniciteiten heen gezet, vult Lesina aan. Aangezien het thema voor dit jaar ‘Integratie’ is, is het aanbod van de VHP om de feestactiviteiten in haar centrum 'de Olifant' te houden, niet afgeslagen. “Het heeft helemaal niets met politiek te maken,” benadrukt Lesina. “De VHP is weliswaar druk bezig in het binnenland, maar dit heeft daar niets mee te maken. Volgend jaar zouden we de dag kunnen vieren in Kong Ngie Tong Sang of in Sana Budaya.”

René Gompers