Nurmohamed: VHP volop bezig met trainingen
09 Oct, 03:44
foto
Riad Nurmohamed, voorzitter Jnan Adhin Kennis-Instituut.


Het Dr. Mr. Drs. Jnan Adhin Kennis-Instituut is volop bezig met trainingen. Voorzitter Riad Nurmohamed zegt dat afgelopen weekend de tweede basistraining is afgerond. Deze training had als titel Verworvenheden VHP en politiekvoering in Suriname. In 2018 starten de trainingen en workshops voor kandidaat DR-RR-DNA leden, en voor beleidsmakers, toppolitici en verkiezingscampagne vrijwilligers, die gaan helpen bij de verkiezingen 2020 en deel moeten gaan uitmaken van de regering 2020-2025, stelt Nurmohamed

"Het enthousiasme en de participatie neemt langzaam toe. Tijdens de basistraining is aan de orde gekomen onder andere de ontwikkeling van de VHP in politiek Suriname en de verbroederingspolitiek. Daarna is ingegaan op wat politiek, democratie en rechtsstaat zijn, de rol van de burgers en DR-RR leden, decentralisatie en wetgeving, politiek en landsbestuur. Ten slotte is inzicht gegeven in de drie machten: de rechterlijke, wetgevende en bestuurlijke macht, en instrumenten voor de politiek-bestuur.".

Nurmohamed is zeer tevreden over het niveau van de training en met het aantal participanten. "De VHP stelt eisen aan politici en personen in de politiek. Mensen denken dat een politieke partij er is om een positie te bemachtigen. Men denkt ook dat je met geld en chantage een positie kan kopen of mensen kan bedreigen. Ze willen geen politieke kennis en politieke vaardigheden meer opdoen; ze willen geen bijdrage leveren, maar alleen profiteren van de partij. Anderen weten niet wat normen en waarden zijn in de politiek, of kunnen niet samenwerken en communiceren,” voert de politieke topper aan.

Het Jnan Adhin Instituut is ingesteld om diverse trainingen en workshops voor geïnteresseerden te organiseren die actief willen meedoen in de VHP en de politiek. “We leveren hoogstaande kennis en professionele vaardigheden aan door deskundigen. De participanten moeten zo balans proberen te brengen in hun politiek werk en met gezond verstand kunnen handelen. De VHP zal in 2020 een einde maken aan de armoede die de regering heeft veroorzaakt, en ervoor zorgen dat Suriname weer leefbaar wordt voor eenieder, belooft de voorzitter van het kennis-instituut.