Columbusdag in tegenstelling tot de dag van de Maafa
09 Oct, 05:36
foto
Historicus Runoko Rashidi bij een monument van Afrikaanse oorsprong in Mexico.


In de VS en Latijns-Amerika wordt Columbusdag op 10 oktober gevierd. In sommige Latijns-Amerikaanse landen wordt de dag onder een andere naam gevierd, bijvoorbeeld Día de la Raza (Dag van het Ras), maar ook: Día de las Culturas (Dag van de Culturen) in Costa Rica en op de Bahama's Discovery Day, en sinds 2002 in Venezuela: Día de la Resistencia Indígena (Dag van Inheems Verzet). In tegenstelling tot Columbus dag, herdenkt het nageslacht van Afrikaanse tot slaaf gemaakten in de VS, het Caribisch Gebied en in Afrika op 10 oktober de dag van de Maafa.

Heeft Columbus Amerika ontdekt?
Volgens historici en wetenschappers is Columbus niet de ontdekker van de Amerika's. Columbus was eigenlijk helemaal niet op zoek naar Amerika of de zogenoemde 'Nieuwe Wereld', omdat men simpelweg het bestaan ervan nog niet wist. Kinderen worden op school geleerd dat Columbus in 1492 een nieuwe zeeweg wilde vinden naar Indië door naar het westen te varen en volgens andere historici wilde Columbus bewijzen dat de aarde een bolvorm heeft. Vóór 1492 wilde niemand het wagen ver op zee te varen omdat men dacht dat de aarde een platvlak was.

Maar al in de zesde eeuw vóór Christus, was door de filosoof Pythagoras, en later gevolgd door Aristoteles, bevestigd dat de aarde een bolvorm heeft. Archeologisch onderzoek heeft bewijzen aan het licht gebracht dat Columbus niet de ontdekker is van de Amerika's. Columbus is in contact geweest met een bestaande wereld van miljoenen mensen met een hoog ontwikkelde beschaving van Olmeken (Maya`s, Azteken, Inca`s) in Meso- en Zuid Amerika.

Een analyse over de controversiële ontdekking van Amerika
Aziatische nomaden (Clovis) waren de eerste bewoners van de Amerika`s. Lange tijd is aangenomen dat Clovis, nomaden van het Aziatische continent (in Siberië), zo’n 13.000 jaar geleden, aan het einde van de laatste ijstijd van Siberië naar Alaska gelopen zijn. Dit was mogelijk doordat het waterpeil in de zee tussen Siberië en Alaska 100 meter lager was dan nu en de 88 kilometer brede Beringstraat in feite een landbrug was. Tegelijkertijd was er in het noordwesten van het huidige Canada een ijsvrije doorgang in de immense ijskap, zodat deze Aziatische nomaden naar het zuiden konden trekken op het Noord-Amerikaanse continent. Vanuit het Noord-Amerikaanse continent zijn deze nomaden verder naar het zuiden getrokken, naar Midden-Amerika en de westkust van Zuid-Amerika, en was daar een hoog ontwikkelde beschaving van Olmeken, Maya`s, Azteken en Inca`s Indianen ontstaan.

Afrikanen waren 3000 jaar geleden al op het Amerikaans continent.
Volgens een recente publicatie van de Afrikaanse historicus Dr. Runoko Rashidi (juli 2017) bevestigen 20 kolossale Olmec hoofden in Mexico de Afrikaanse aanwezigheid in Meso-Amerika 3000 jaar geleden.

Historicus Rashidi en Monumenten van Afrikaanse oorsprong in Mexico
De Afrikaanse aanwezigheid in het oude Amerika vertoont volgens de historicus Rashidi veel gelijkenis met het Nubisch Afrikaanse koninkrijk Ta seti van de boven Nijl-vallei rond 3400 V.C. De Nubiërs waren handig in het initiëren van talrijke bouwprojecten, zoals de bouw van de tempel, monumenten, piramide en het prepareren van mummies. De stenen beelden en piramiden zijn terug te vinden in de heritage van de Maya's in Mexico.

De eerste Europeaan op Amerikaans continent
De Noor Leif Eriksson heeft als eerste Europeaan in het jaar 1000 N.C. voet aan wal gezet op het Amerikaanse continent. Deze Viking bereikte dit deel van de wereld, bijna 500 jaar voordat Christoffel Columbus in contact kwam met het continent. Eriksson was in staat de Atlantische Oceaan over te steken dankzij de goede navigatie vaardigheden van de Vikingen. Op het eiland Newfoundland bij Canada, zijn sporen en archeologisch bewijs gevonden van zijn aanwezigheid.

Gevolgen contact West-Europa met de Amerika`s
West-Europa maakt kennis met nieuwe cultuurgewassen (maïs, cacao (chocolade), aardappel, peper) van de Maya. De kolonisatie van de Amerika`s en het Caribisch Gebied was een systematische uitbuiting door de plantage economie. De gebeurtenissen van 500 jaar uitbuiting van en volkerenmoord op de Inheemsen van Noord- en Zuid-Amerika en tot slaaf gemaakte Afrikanen (door trans-Atlantische slavenhandel) voor de plantage economie, vormen een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Voor het nageslacht van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in de VS en het Caribisch gebied betekent 10 oktober een moment van rouw en bezinning als tegenactiviteit op 'de dag van de Maafa'.

Waarom de dag van de Maafa?
Miljoenen Afrikaanse afstammelingen in diaspora herdenken jaarlijks op 10 oktober de dag van de ‘Maafa ‘, Holocaust Memorial Day’. Deze dag staat in het teken van de Columbusdag (als protest) op 10 oktober, die in 1492 in contact kwam met het Bahama eiland in het Caribisch Gebied, met als gevolg het begin van een aaneenschakeling van gebeurtenissen in de geschiedenis die uitmondden in de grootste daad van onmenselijkheid ooit begaan: de Afrikaanse slavenhandel en slavernij.

De Spanjaarden, die de nieuwe wereld onteigend hadden, alsof het vacant was en gewoon in afwachting van hun aankomst, gingen onmiddellijk ertoe over de oorspronkelijke bewoners in te zetten voor mijn- en landbouwactiviteiten en in een later stadium de bevolking van het Afrikaans continent (als slaaf gemaakten) in de plantage economie. Het begrip ‘Maafa’ is afgeleid van het ‘Kiswahili’ regio dialect van het Afrikaans continent dat ramp, een grote tragedie of ‘Black holocaust’ betekent. De Swahili regio van Afrika loopt van de centrale westkust (Nigeria, Ghana, Ivoorkust, door centraal Afrika tot de Oostkust, Somalië, Kenia en Tanzania)

De Swahili taal Regio van Afrika
In de literatuur verwijst het begrip naar de vijfhonderd jaar historie van het lijden van Afrikanen en Afrikanen in Diaspora, van invasie, beroving van hun onderdanen en rijkdommen, onderdrukking, slavernij, de-humanisering, exploitatie, kolonialisme en imperialisme. De definitie verwijst tevens naar het daaropvolgende verlies van inheemse Afrikaanse culturen, talen en religies.

Afrikaanse holocaust
Het begrip werd populair in de publicatie ‘Let the Circle Be Unbroken’ van de Afro Amerikaanse professor Mirimba Ani`s en wel met de volgende citaat: ‘The Maafa has disconnected us from our culture and origin’. Holocaust betekent een groot vuur, afgeleid van de Joodse vervolging door Hitler in de Tweede Wereld Oorlog. Metaforisch wordt de ‘Afrikaanse Holocaust’ afgebeeld als een vernietigend vuur van vijf eeuwen door de Arabische en de Europese Driehoeks Slavenhandel die het Afrikaans continent heeft beroofd van zijn onderdanen, land, cultuur, kunst en natuurlijke hulpbronnen. Door de eeuwen heen zijn de gevolgen van de beroving onder andere desintegratie van de tribale samenleving, armoede, stammenstrijd, hongersnood, verspreiding van nieuwe infectie ziekten nog steeds zichtbaar op het Afrikaanse continent, ondanks bilaterale en multilaterale ontwikkelingshulpprogramma`s van IMF, de Wereld Bank, de EU en tientallen NGO`s. Naar schatting hebben meer dan 10 miljoen Afrikanen onder dwang het Afrikaanse continent verlaten door de Arabische en de Trans Atlantische slavenhandel. Andere bronnen geven aantallen van 40 tot 100 miljoen. Naar schatting zijn een miljoen Afrikanen die tijdens de oversteek van de Atlantische Oceaan om het leven kwamen, over boord gegooid.

De opvattingen over de slavenhandel hebben geleid tot botsingen van twee visies; de Eurocentrische wereldvisie en de Afro-centrische wereldvisie en de opleving van het Pan-Afrikanisme en de Afrikaanse Unie, een filosofie die terrein won tijdens de Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijd in de 20e eeuw. Het Panafrikanisme stelt dat de Afrikaanse natiestaat een constructie is van de koloniale mogendheden, en dat alle Afrikaanse landen alsook de Afrikanen die in de rest van de wereld leven zich samen sterk moeten maken om hun belangen in de wereld te behartigen. De Afrikaanse Unie is een intergouvernementele en supranationale politieke unie van Afrikaanse landen, de opvolger van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Op diverse internationale fora onder andere de Anti Discrimination Conference of Durban in 2002 en in Zwitserland in 2009 is het alleen maar bij spijtbetuigingen gebleven van bepaalde westerse leiders.

Hein Raghoebar M.Sc.
Docent Faculteit der Humaniora

Monday 16 July
Sunday 15 July
Saturday 14 July