Versnelde aanpak behandelcapaciteit nierdialyse
07 Oct, 20:26
foto


Tijdens een spoedbijeenkomst onder leiding van waarnemend president Ashwin Adhin vrijdag, is besloten per direct de behandelcapaciteit van nierdialysepatiënten in een versneld tempo te vergroten. Er zijn 750 nierdialysepatiënten en circa 800 pré-dialyse-patiënten. Ook blijkt dat medische dienstverleners nog steeds nieuwe gevallen van nierfalen binnenkrijgen. Deze alarmerende situatie plaatst een hoge druk op de nierdialysezorg.


Er is staande deze vergadering besloten dat een onmiddellijke financiële injectie wordt gegeven aan dienstverlenende dialyseerinstellingen, waardoor het voor hen mogelijk wordt ook tegemoet te komen aan de gestegen vraag aan medische hulp in deze, zodanig, dat emergency situaties kunnen worden voorkomen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.

De problematiek van het groeiende aantal nierdialysepatiënten baart zowel de overheid als de particuliere dienstverleners grote zorgen. Het is duidelijk dat preventie door een grootscheepse voorlichting over de oorzaken van nierfalen meer dan ooit hard nodig is. Vooral het voedingspatroon en het eetgedrag zullen drastisch aangepast dienen te worden. Dit om een duurzame teruggang in de ongewenste groei van nierpatiënten te krijgen. Overheidsinstellingen én particulieren hebben aan de bel getrokken, omdat de routine-matige opvang en behandeling van nierdialysepatiënten met deze buitensporige groei bijna niet meer is bij te benen.

Er moet nu dringend worden voorzien in financiële ondersteuning om:
a de betaalachterstanden aan nierdialyse-instellingen te kunnen inlopen,
b. het huiswaarts keren van buitenlandse gespecialiseerde nierdialyseverpleegkundigen te voorkomen,
c. het treffen van voorzieningen om het mogelijk te maken voor Surinaamse verpleegkundigen, zich te doen specialiseren tot nierdialyseverpleegkundigen,
d. het mogelijk te maken dat het AZP op zeer korte termijn over een intramurale nierdialysezorg met zes dialyse-stoelen zal beschikken, zodat patiënten ook hier geholpen kunnen worden.

Ook is besloten om op maandag 9 oktober weer bij elkaar te komen om direct over zaken die voor de middellange en lange termijn structureel van aard zijn, te beraadslagen en om daarover tot overeenstemming te komen. De bedoeling is om spoedig te geraken tot een meer effectief gestructureerde samenwerking tussen de dienstverlenende instellingen van de overheid en die van particulieren enerzijds en anderzijds tussen alle instellingen ter zake en de verzekeraars.

Op de spoedbijeenkomst gehouden op het Kabinet van de President waren verder aanwezig: de ministers Patrick Pengel van Volksgezondheid, Gillmore Hoefdraad van Financiën en de raadsadviseurs. Zijdens de dienstverleners waren aanwezig: de directeur en nierspecialist van het AZP, de directeur van het Nefrosur Medical Center en de direkteur van het nierdialyse centrum Diapura.