Verklaring Un Bondru over 10 oktober
07 Oct, 16:37
foto


De vanuit Afrika naar Suriname vervoerde mensen werden er gebracht om te werken aan de welvaart van anderen. Niet allen waren langer bereid te werken onder de omstandigheden die toen golden, aan de welvaart van anderen. Zij besloten de gevaren van het oerwoud van Suriname te trotseren boven het werken voor de meester.

Middels deze wijze hebben zij zich verzet en als zodanig kunnen bevrijden, uit wat zij noemden het juk van de witte man. Dit heeft het begin van het emancipatorische proces van deze groep tot slaaf gemaakten, Afro Surinamers die in stam verband leven, gemarkeerd. Samen met de overige bevolkingsgroepen werkend naar één natie en verdere verheffing van de Surinaamse samenleving. De multi-etnische en multiculturele elementen zijn zo kenmerkend voor de Surinaamse samenleving.

De uiting van respect van de Afro Surinamers die in stam verband leven voor de cultuuruitingen van de verschillende bevolkingsgroepen, waaraan Suriname rijk is middels hun participatie aan de evenementen, illustreert de mate van integratie van deze groep in de Surinaamse samenleving.
De Afro Surinamers die in stam verband leven, leveren een onmiskenbare bijdrage aan de ontwikkeling van het land en Un Bondru feliciteert hiermede de totale Surinaamse samenleving met deze dag.

Roy King
Voorzitter Un Bondru
E-mail: royghking@hotmail.com