C-47 sluit fysieke acties niet uit
07 Oct, 10:25
foto
C-47 voorzitter Robby Berenstein


“Gelet op de steeds nijper wordende situatie in het land en de vertrapping van vakbondsrechten, problemen met als hoofdoorzaak het slechte beleid van deze regering, moeten we ons voorbereiden op fysieke acties. Wij gaan concrete actiemodellen plannen om het tij te keren,” deelt de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, mee. Op korte termijn gaan de vakbonden zich nationaal en internationaal inzetten om de ontslagen en massa mutaties van leerkrachten teruggedraaid te krijgen.

In het hoofdkwartier van C-47 is vrijdag een Assemblee van de Arbeid gehouden. Op de vergadering van vakbonden is ingegaan op de tuchtmaatregelen tegen leerkrachten die vakbondsactiviteiten hebben bijgewoond, de verplichting van de minister van Financiën aan werknemers van overheidsinstellingen om een girorekening te openen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), de invoering van de wet BTW en de brandstofprijs die haast elke week verhoogd wordt.

Berenstein stelt dat in het geval van de leerkrachten de vakbonden juridisch sterk staan. Het komt erop neer dat de maatregelen puur uit rancune zijn toegepast. Er zijn tot nu toe geen steekhoudende argumenten gegeven voor de ontslagen en honderden mutaties. In het geval van SPSB zijn er brieven gestuurd naar minister Gillmore Hoefdraad en de directies van de bedrijven. Er is “wat goed nieuws” te melden. Het ABS dat rechtstreeks onder Financiën valt, meldt dat het ondertussen antwoord heeft ontvangen van de minister dat de huidige rekeningen bij andere banken niet hoeven te worden opgeheven. “Maar het is niet duidelijk of de verplichting ook is vervallen of blijft,” merkt Berenstein op. “Daarom zeg ik u, hou het aan. Ga geen rekening openen bij de SPSB, tenzij je al lid bent van die bank.”

Het doordrukken van de BTW tijdens de economische recessie gaat alleen maar zwaarder drukken op de koopkracht van de werkers, geeft Berenstein aan. Het doordrukken van de wet geeft alleen maar aan hoe erg de regering naar geld hongert, stelt de vakbondsleider. De vakbonden gaan niet meewerken aan een belastingvorm die het volk nog armer gaat maken, kondigt Berenstein aan. Over de brandstofprijzen zal de vakbond wederom de voorstellen voor vaste pompprijzen voorleggen aan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. “Brandstof is een essentiële factor bij het bepalen van prijzen. Men zegt dat de laatste verhogingen te wijten zijn aan orkanen, maar een goed beleid maakt dat de klappen opgevangen kunnen worden. Nu is het dat de prijzen steeds maar stijgen ongeacht de wereldmarktprijzen.”

Berenstein benadrukt dat de vakbonden nog steeds openstaan voor overleg. Dialoog is volgens de vakbondsleider de beste weg om te bewandelen in deze tijd van crisis. De praktijk wijst echter uit, nu in het geval van de onderwijzers, dat dialoog op de lange baan geschoven wordt en verwezen wordt naar instanties die weinig of geen autoriteit hebben. “Ik hoop niet dat de regering de weg van confrontatie opgaat. In dat geval moeten we ons voorbereiden om fysiek in actie te komen.” Berenstein twijfelt niet aan een massaal protest. “Het is een kwestie van tijd. Hoelang kan je de massa voor de gek houden? Een massa op de been brengen, is altijd mogelijk maar het is niet een doel. Het gaat een gevolg zijn van het slechte beleid en de groeiende ‘awareness’ van de bevolking over dat slechte beleid.”

René Gompers


Friday 20 July
Thursday 19 July
Wednesday 18 July