Wereldvoedseldag: Agrarische beurs in Saramacca
07 Oct, 04:38
foto
Tayerblad geoogst voor de markt uit een 'Family Farming'.


Met het oog op Wereldvoedseldag op 16 oktober 2017 organiseert de Agrarische Raad van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) een tweedaagse beurs. Deze activiteit in Saramacca wordt gehouden in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Stichting Agro Vision en de Federatie van Surinaamse Agrariërs. Het hoofddoel van de agrarische beurs is om Family Farming te promoten bij eenieder die over een stuk grond beschikt.

Mensen uit de agrarische sector krijgen de gelegenheid om hun producten en diensten te promoten. De agrarische beurs wordt op het kermisterrein in Groningen gehouden op 13 en 14 oktober van 10.00 tot 22.00 uur. Op 13 oktober zal in de vooravond in de Mr. B. Ahmad Ali Vergaderzaal een presentatie worden gehouden waarbij diverse inleiders zullen ingaan op enkele nieuwe technologische ontwikkelingen en hun ervaringen delen op het gebied van de agribusiness.

De organisatoren proberen in deze moeilijke tijd de mensen bewust te maken over de mogelijkheden die de agrarische sector hen kan bieden om extra te verdienen als aanvulling op hun huishoudbudget. Het ligt in de bedoeling om dit evenement periodiek te organiseren voor de diverse districten. In Saramacca wordt het startschot gegeven.