Column: Politieke Borrelpraat 374
24 Sep 2017, 20:48
foto


“Heren, ik zit met een groot probleem.”
“Heb je een vriendinnetje zwanger gemaakt, want yu lob’ding jonge meidens.”
“No boi, niet meer; ze kosten me te veel. Nee, heel wat anders. Kijk, m’n moeder is nu naar het bejaardentehuis en wil haar huis verhuren, dat zij en wijlen mijn vader met pijn en moeite hebben gebouwd en afgelost.”
“Verhuren? Aan locals? Yu law no, Jules? Liever verkoop je het, want de wet beschermt de huurders; je kan ze als verhuurder er met veel moeite uit krijgen en zijn ze er eindelijk uit, blijkt dat ze één morserij voor je hebben achtergelaten of alles wat er te slopen viel, hebben gesloopt.”
“Geen wonder dat men z’n huis liever aan buitenlanders die hier voor een bepaalde tijd verblijven, verhuurt.”
“Maar dat is toch discriminatie? Moeten onze locals dan op straat gaan wonen?”
“Dat ook niet, maar niet in het huis van mijn ouders. Als zovele mensen de doorzetting hebben getoond om tien jaar lang een woning af te lossen en anderen in diezelfde tijd maar liepen te klagen dat ze geen pai man wilden nemen, hun schuld niet konden aflossen omdat ze de discipline daartoe misten en al hun geld verbrasten aan feesten, vrouwen, vrienden en alcohol, moeten ze van mij niet komen eisen dat ik het huis van mijn ouders voor een habbekrats aan hen verhuur. Wie is er nou gek?”
“Maar laat Sjaak vertellen wat zijn probleem is! Jullie beginnen allerlei frustraties uit te braken tegen lokale huurders en geven hem zodoende geen kans zijn punt te maken.”
“Dank je, broeder Ron, hoewel zij gelijk hebben en dat ook een van mijn zorgpunten als verhuurder van mijn ouderlijk huis is, is mijn grootste zorg de huurprijs.”
“Dat is toch geen probleem! Ik ken het huis van je ouders: goed onderhouden, in een nette buurt, zonder asjo ’s die de hele dag luide muziek spelen of je onder de rook zetten met het tuinvuil dat ze verbranden, met winkels op loopafstand, kleine maar mooie tuin, nou, dat kan je aan een ouder echtpaar zonder kinderen zeker voor 400 euro per maand verhuren.”
“Ik heb 350 euro gevraagd. Met 200 betaal ik mijn moeders kosten in het bejaardentehuis en de rest spaar ik voor het klein en straks groot onderhoud van het huis.”
“Schitterend, jij denkt tenminste aan regelmatig onderhoud, wat velen in dit land, van overheid tot de kleine burger, niet lijken te kennen. Het is maar: ‘gebruik a sani, tot a val uit elkaar.”
“Maar wat is dan je probleem met dat huis van je ouders? Zijn er geen gegadigden of vinden zij de huur te hoog?”
“Echt niet; ik zette het met foto en mijn mobielnummer op mijn feesboekpagina en ik kreeg maar liefst 28 reacties. Daarvan bleken er na selectie zeker tien in aanmerking te komen. Drie mensen waren zelfs bereid tot 450 euro per maand te betalen, als zij er meteen in konden komen.”
“Da wat is in hemelsnaam je probleem? Weet je niet wie van de drie?”
“Nee, maar een van de 28 bellers heeft na het horen van de huur op zijn faceboekpagina geschreven dat ik een huis in euro verhuur en dat dat tegen de beslissing is van de minister van HI, de dato 16 december 2016, waarbij het o.a. verboden is om woningen in vreemde valuta te verhuren op straffe van een reeks van straffen.”
“Dan heb je niet dat gedegen beargumenteerd artikel van meester Best, verschenen in het Juristenblad gelezen, en besproken door meester Jadnanansing op Sternieuws dan niet gelezen.”
”Ik zag dat artikel, maar het was mij te lang om te lezen.”
“Daarom ga je een dommie blijven, afhankelijk van wat babbelaars jou vertellen. Uit dat artikel blijkt duidelijk dat die maatregel van HI op ‘dommie’ is gebaseerd. Ik ben benieuwd met wat voor tegenargumenten HI zal komen.”
“Hoe durf je dat te beweren; je beledigt de overheid.”
“De overheid beledigt zichzelf door zulke, meer op populisme gebaseerde maatregelen te treffen.”
“Hoe bedoel je ‘op populisme gebaseerde maatregelen?”
“Omdat volgens mij, wat zogenaamde arme partijaanhangers bij hun politieke leiders zijn gaan huilen, dat die stinkende, kapitalistische huizenbezitters hun huizen alleen maar tegen valuta verhuren en dat zij, die arme armen, geen valuta verdienen en dus zo een huis niet kunnen huren.”
“”Oooow, wat erg, tje poti, hier, neem dan mijn door zweet en tranen gebouwd en afgelost huis, huur het voor 200 srd per maand, want dat verdien je toch? En maak het maar kapot, laat je hele familie of je halve dorp erin komen wonen en als ik je na tien maanden eruit wil zetten omdat je geen huur hebt betaald, ga je mij, de rechtmatige eigenaar, met al die dommie-wetten in de hand, één grote mond komen geven dat je me gaat aanklagen bij de dienst huppeldepupweetikveel? Eh, djiem wan bigi brik, na mi oso, mi e bepaal en geen enkele overheid gaat me komen dwingen om mijn huis tegen zus en zo een prijs te verhuren.”
“Maar dan moet je wel bereid zijn een aangepaste huurwaardebelasting op grond van een onafhankelijke taxatie te betalen, want nu betalen verhuurders bijna niets aan huurwaardebelasting.”
“Desnoods, maar laat die geweldige overheid dan ook z’n zoveelste belofte nakomen om duizend sociale woningen per maand of per kwartaal af te bouwen, in plaats om dat onvermogen aan beleid af te wentelen op de huizenbezitters om die te dwingen zwaar onder de marktprijs hun woningen aan allerlei hoembatoembafiguren te verhuren.”
“Hé, rustig aan Kries, niet zo fel, mang. Ik weet dat je een vijftal woningen in valuta aan buitenanders verhuurt, maar dan nog hoef je niet zo tekeer te gaan!”
“Luister, in dat artikel, getiteld: ‘Is prijsaanduiding HI in strijd met de wet’ komt duidelijk naar voren dat HI niet kan bemoeien in een overeenkomst tussen een huurder en een verhuurder. Laat de overheid zo een verhuurder dan maar met een boete bestraffen, dan gaat die meteen naar de rechter en de overheid verliest haar zoveelste zaak.”
“Dus Sjaak, maak een overeenkomst op tussen jou en je verhuurder, zeg erin dat de huurprijs 350 of 450 euro per maand is, te voldoen in euro, dat mag, want bij wet ben je gerechtigd om een eurorekening bij een lokale bank te openen.”
“Maar als de overheid die toestemming intrekt?”
“Dan breekt de hel los in dit land, gelijk de kracht van de orkanen Harvey, Irma, Jose en Maria bij elkaar en zullen een paar mensen snel asiel moeten gaan zoeken bij Raoul in Cuba, bij Paduro in Venezuela of Obianjang in Afrika.”
“Maar je moet wel in je contract opnemen dat de huur ook in srd kan worden voldaan, tegen de dagkoers van de Centrale Bank. Als de overheid de koers van onze munt niet stabiel kan houden, kan zij de particulieren niet verwijten dat die hun prijzen in valuta zetten; dan is er tenminste een vaste prijs, van waaruit de srd-prijs kan worden berekend.”
“Klopt, want als je als dommie of popi-spelende overheid mij dwingt om mijn prijzen in srd te zetten, ga ik gewoon koers 10 of 11 voor de euro berekenen, anders moet ik elke maand m’n prijs in srd aanpassen.”
“Dus ik ga geen boete krijgen als ik de woning van mijn ouders in valuta verhuur?”
“Sluit je contract met je huurder en niemand kan je wat maken. En als de overheid je wat durft te doen, kaar mi kong! Ik heb genoeg juristen als vriend die gratis deze case bij de groene tafel voor je gaan bevechten.”
“Maar er staat in dat ministerieel besluit of wat het ook mag zijn van 19 december 2016, dat je ook geen valuta mag verhandelen. Wattebout dat?”
“Weer zo een populistische maatregel fu sori na poti volk, de stemkudde, dati: ‘kijk, we du wan sani,’ terwijl a besluit na holle bonen met lucht als puf, oftewel een maatregel zonder wettelijke basis.”
“Maar heeft de overheid dan geen juristen in dienst die haar kunnen behoeden voor deze dommie-maatregelen?”
“Jawel, maar naar hun adviezen wordt niet geluisterd, of ze zijn naar de particuliere sector vertrokken, omdat een of andere partijloyalist met nauwelijks een mulo als hoogste diploma, als beleidsadviseur of hoofd wordt geplaatst, boven deze bevoegde juristen.”
“Echt nog dat koloniale regels opleggen en straffengedoe. En waar ze moeten opletten en straffen, laten ze alles maar toe.”
“Nou, tenminste zet men nu weegbruggen bij de opritten van de Bosjebrug om zwaar beladen trucks te wegen.”
“Ja, eerst moest een beladen brandstoftankwagen van de brug denderen en een dozijn wagens wegmeppen om zichzelf in de goot te kantelen, hemel, als dat geëxplodeerd was, hadden we wereldnieuws in beeld gehaald.”
“Zwaarbeladen trucks mogen gewoon die brug niet op; de helling is te steil; de olie in het hydraulisch systeem zakt helemaal weg tijdens de klim. Daar zit het probleem, niet zozeer in het gewicht.”
“Ja meester, u weet dankzij de alcohol weer alles. Hoewel, dit is een onderzoek waard.”
“En beste borrelbroeders, Minister Peneux en Wilgo van den Bonden gaan maandag als grote mannen in het belang van ons onderwijs met elkaar praten.”
“Als bigibigi United States uiteindelijk moest gaan praten met de Vietcong tijdens die oorlog in Vietnam, wie zijn Pineutje en Wilgootje dan? Ga praten en doe beiden water in jullie wijn in plaats fu go bemoeilijk a start fu a skoro-yari. Wat voor nonsenserij is dit? Hebben we hiervoor op 25 november 1975 gekozen?”
“Rustig mang Jules. Laten we liever een toast uitbrengen op een goede start van het schooljaar 2017-2018.”
“Yeah, daar toasten we op!”

Rappa