Suriname hekelt inmenging in interne aangelegenheden
24 Sep, 00:53
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle spreekt de Verenigde Naties toe. (Beeld: VN)


Naast de verwoestende werking van natuurrampen, stond Suriname op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zaterdag, ook stil bij de groeiende politieke conflicten. Deze kunnen ook leiden tot verlies van mensenlevens en vernietiging van menselijke prestaties. Minister Yldiz Pollack-Beighle benadrukte dat de basisprincipes van het Handvest van de Verenigde Naties gerespecteerd moeten worden. Een aantal conflicten in de wereld hebben te maken met niet respecteren van soevereiniteit van naties.

Niet inmengen in aangelegenheden van soevereine naties en geen interferentie dienen geen loze principes te zijn, stelde de bewindsvrouw. Ze zijn gebaseerd op de vaste overtuiging dat alle mensen gelijk zijn. Niet van buitenaf kan worden voorgeschreven hoe een land zijn structuren inricht. Recente interventies in het Midden-Oosten hebben geen betere samenlevingen gecreëerd, stelde de minister. Juist het tegendeel blijkt het geval te zijn.

Suriname heeft ook de slechte ervaringen met inmenging in interne aangelegenheden. De vernietiging van infrastructuur en productiemiddelen bedraagt ​​ongeveer US$ 300 miljoen. Het ergste is het feit dat honderden kinderen beroofd zijn van toegang tot onderwijs en goede gezondheidszorg, zei Pollack-Beighle. Door dialoog is er een vredesverdrag getekend in 1992.

Al drie decennia zet Suriname zich in voor bevordering van dialoog in overeenstemming met de beginselen en richtsnoeren van de VN, zei het hoofd van de delegatie. Zij kaartte aan dat in 2012 de Amnestiewet is aangepast voor de volledige periode 1980-1992, waardoor discriminatie werd uitgebannen en alle burgers gelijke rechten hebben gekregen. De minister merkte op dat in 2015 de meerderheid de huidige regering heeft gekozen. Het vredesproces wordt voortgezet door het maatschappelijk middenveld door waarheidsvinding en verzoening, stelde Pollack-Beighle. Zij sprak haar misnoegen uit over het eenzijdige en niet geverifieerde rapport uitgebracht door de VN's Speciale Rapporteur. Hiertegen is protest aangetekend door de regering.

Friday 20 July
Thursday 19 July
Wednesday 18 July