Hulp gevraagd voor getroffen Caribische landen
24 Sep, 00:01
foto
Orkaan Maria heeft minstens 35 levens geeist in het Caribisch Gebied. (Beeld: NHC)


De bisschoppen van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) slaan de handen ineen om de Caribische landen die enorme schade hebben ondervonden te helpen. "Wij roepen daarom op tot een financiële bijdrage, die via de AEC aangewend zal worden voor noodhulp en wederopbouw in de getroffen
gebieden," zegt bisschop Karel Choennie in een oproep.


Diverse Caribische landen die getroffen zijn door de orkanen Irma en Maria hebben de regio en de wereld gevraagd om hulp te bieden. De landen zijn niet in staat om op eigen kracht de wederopbouw te realiseren. De schade loopt in de honderden miljoenen US dollar.

"U hebt allen de beelden gezien van de verwoestingen die orkanen Irma en Maria hebben aangericht in de Caribbean. U heeft gehoord hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen en hoeveel mensen alles kwijt zijn dat ooit hun thuis was. Velen moeten thans uit nood worden geëvacueerd naar veilige gebieden om te kunnen
overleven.

Dit enorme lijden en de grote noden van onze broeders en zusters mag ons absoluut niet onverschillig laten! Wij die door Gods genade bespaard blijven van zulke desastreuze rampen zijn geroepen om hulp te bieden. Diep in uw hart weet u dat! Luister daarom naar uw hart en geef uw ondersteuning aan de hulpacties
voor hen die zo ernstig getroffen zijn door de orkanen."

U kunt uw bijdrage storten op de hieronder genoemde rekeningen van het Bisdom
Paramaribo bij De Surinaamse Bank NV:
SRD: ‘RK Bisdom Ondersteuningsfonds’ – nr. 64.95.338
EUR: ‘RK Bisdom Europrojecten’ – 44.81.542
USD: ‘RK Bisdom USD-projecten – 50.26.806
met vermelding van:
‘NOODHULP ORKAANSLACHTOFFERS’

Wat u voor de mens in nood doet, doet u voor God!