Binnenkort herregistratie sociale woningbouw
23 Sep, 18:56
foto
Minister Cristien Polak


Personen die in woningnood zijn, kunnen zich binnenkort opnieuw registreren. Deze herregistratie is nodig voor het opschonen en actualiseren van het bestand van woningaanvragen en de woningbehoefte.

Deze mededeling had minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting reeds in De Nationale Assemblee gedaan. Dit proces zal met medewerking van relevante instanties spoedig starten, deelt het Nationaal Informatie Instituut mee. De minister meent dat het bestand van de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) door de jaren heen vervuild is geraakt. Ze legt uit dat burgers die bijvoorbeeld een perceel hebben gekregen, nog steeds geregistreerd staan als woningzoekenden en nog voorkomen in het bestand van de SVS.

Bij de herregistratie zal het ministerie een drietal categorieën doorvoeren namelijk;
1. De groep die geen woning kan kopen. Deze personen moeten in aanmerking komen voor een huurwoning.
2. De groep die in aanmerking komt voor een huurkoopwoning,
3. De groep die in aanmerking komt voor een koopwoning.

Met deze herregistratie zal het ministerie een duidelijk beeld hebben van het aantal woningzoekenden. De informatie zal eveneens ertoe bijdragen dat er een duidelijk beleid wordt uitgestippeld voor de toewijzing van woningen.